NESTANDARDNI – Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora

Usled velikih promena u ekonomiji i društvu svedoci smo i brzih promena u svetu rada. Radni odnos, kako ga do sada poznajemo, u velikoj meri se menja na način da se sve više pojavljuju tzv. nestandardni ili atipični oblici rada, a samim tim i atipični radnici.

Ubrzani tehnološki napredak, digitalizacija i brojni društveni činioci dovode do pojave platformskog rada, rada na daljinu, automatizacije procesa rada, fleksibilnijeg zapošljavanja sa jedne strane, ali i do nedostatka (kvalifikovane) radne snage kojoj su sada potrebna nova znanja i nove veštine kako bi mogla da odgovori novim potrebama privrede.

Projekat ATIPICAL, koji finansira Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, ima za cilj da indentifikuje potrebe „atipičnih” radnika u uslužnom sektoru.

Atipični oblici rada u uslužnom sektoru poslednjih godina su u porastu zbog tehnološkog razvoja i drugih društvenih promena. Međutim, ovi radnici često doživljavaju nesigurnost i nemaju sigurnost posla. Stoga ovaj projekat nastoji da identifikuje pojam atipičnih radnika, postojeće oblike atipičnog rada u uslužnom sektoru i njegovu zakonsku regulativu, sa ciljem unapređenja prava radnika i garantovanja njihovog učešća na svim nivoima.

Partneri na projektu su:

 1. Serbian Association of Entrepreneur’s – SAE/UPS (Srbija)
 2. Federation of Polish Entrepreneurs – FPP (Poljska)
 3. Bulgarian Chamber of Commerce and Instury – BCCI (Bugarska)
 4. The National Union of Employers – RUZ/NUE (Slovačka)
 5. Confederación de Empresarios de Andalucia –CEA (Španijia)
 6. Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia – CATUS (Srbija)
 7. Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional (Španija)
 8. Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CONF.SAL (Italija)

12. maj 2023. ONLAJN SASTANAK EKSPERATA

Dana 12. maja 2023. godine održan je onlajn sastanak eksperata na projektu „Nestandardni: Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora“ na kojem su učestvovale sledeće organizacije:

 • Federacija poljskih preduzetnika (FPP), PoljskaFederation of Polish
 • Bugarska privredna i industrijska komora – BCCI (Bugarska)
 • Nacionalna unija poslodavaca – RUZ/NUE (Slovačka)
 • Confederacion de Empresarios de Andalucia – CEA (Španija)
 • Unija poslodavaca Srbije – SAE/UPS (Srbija)
 • Coalicion Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Union Profesional (Španija)
 • Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – CONF.S.A.L. (Italija)

Na ovom događaju, predstavnici organizacija učesnica, raspravljali su o definisanju pojma atipičnog radnika, razmenjivali informacije u pogledu različititih oblika radnog angažovanja i zapošljavanja, kao i postojećih pravnih regulativa. Pored toga, razmatrana su pitanja vezana za izvođenje faze projekta koja se odnosi na analizu postojećeg stanja kada su u pitanju pomenute grupe radnika, sa naglaskom na ciljne grupe koje treba da učestvuju u istraživanju putem anketa i intervjua, kako bi se dobile relavantne informacije.

Kako bismo pokušali da dođemo do definicije pojma atipičnog radnika, ali i da identifikujemo najčešće atipične oblike rada koji trenutno postoje u našoj zemlji, sprovodimo istraživanje putem ankete kojoj možete pristupiti putem sledećeg linka: https://forms.gle/TCMYSxYyPNR1RehL6

Anketa je anonimna, za nju Vam nije potrebno predznanje i tiče se samo Vaših stavova i razumevanja u pogledu pojma atipičnog radnika i atipičnih oblika rada.

E-FLAJERI

Tokom projekta biće pripremljeni flajeri sa najvažnijim informacijama o projektu, aktivnostima i rezultatima

E-flajer #1 NESTANDARDNI: Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *