ZAPOSLIMO MLADE

zaposlimo mladeU odnosu na prošlu godinu statistika beleži pozitivne pomake kada je reč o smanjenju nezaposlenosti u Srbiji, ali ne i kada je reč o visokoj nezaposlenosti mladih. Posebno zabrinjava činjenica da se veoma mali broj nezaposlenih mladih dodatno obučava i obrazuje kako bi stekli praktične veštine i promenili svoj položaj.

U okviru Aktivnih mera politike zapošljavanja predviđeni su programi koji za cilj imaju podsticanje zapošljavanja mladih gde je najbolje ocenjena mera „Stručna praksa“, ali su budžetska izdvajanja mala, čak četri puta manja nego u mnogo razvijenim zemljama EU sa značajno nižom stopom nezaposlenosti mladih. Istraživanja koja smo sproveli jasno pokazuju da put do prvog zaposlenja vodi preko sticanja praktičnih znanja u realnom poslovnom okruženju što podrazumeva aktivniju ulogu poslodavaca u obrazovanju i razvoju veština mladih kako bi im olakšali prelazak u svet rada i tako obezbedili za sebe kvalifikovan kadar.
Cilj projekta je da podržimo mlade i poslodavce iz Sektora malih i srednjih privrednih subjekata i utičemo na njihovu veću ulogu u obrazovanju i stručnom osposobljavanju mladih kroz organizovanje stručne prakse u njihovim preduzećima, kao i njihovu veću participaciju u programima aktivnih mera politike zapošljavanja, posebno u meri “Stručna praksa” tako što bi se ovom sektoru dao prioritet prilikom konkurisanja.

Aktivnosti na projektu obuhvataju formiranje tima iz relevantnih institucija, koji će se kosultovati, razmenjivati iskustva i podatke i predstavljati na javnim dešavanjima koji su predviđeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Organizacijom javnih dešavanja želimo da uključimo različita mišljenja i aspekte relevantnih institucija i organizacija u formulisanje predloga rešenja i njihovog prihvatanja od strane donosioca odluka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *