Pripreme za primenu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Sa željom da privredu Srbije na vreme informišemo i omogućimo lakšu primenu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorata za rad, organizovali smo drugu po redu infosesiju, ovaj put zajednički u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Podsećamo da je Zakon donet u maju 2023. godine, a da je njegova puna primena predviđena nakon dve godine, preciznije od 7. maja 2025. godine, te da je u toku izrada pratećih pravnih pravila za njegovo sprovođenje u vidu podzakonskih akata.

Zakon donosi brojne novine, pa tako i terminologiju, predviđajući novi krug lica odgovornih za sprovođenje aktivnosti i mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – savetnika, odnosno saradnika za BZR, sa obavezom njihovog kontinuiranog usavršavanja, novine pri radu na visini, u dubini, za radno mesto sa povećanim rizikom, u pregledu provere opreme za rad – pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, aktu o proceni rizika, izvođenju radova na gradilištu, odnosno radilištu (prijave), izdavanju dozvole za rad, obukama zaposlenih, rukovodilaca, predstavnika zaposlenih, preciznije definiše rad od kuće i rad na daljinu, organizovanje poslova BZR, novine u vezi sa lekarskim pregledima zaposlenih, obradom podataka o ličnosti, vođenju evidencija, izdavanju i obnavljanju licenci, uvodi obavezu osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti, predviđa različite vrste registara, ali i pooštrava kaznenu odgovornost.

O svim novim pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa novim propisom, učesnici su upoznati od strane Mire Božić i Miodraga Loncovića, predstavnika Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i Maje Ilić, načelnika Odeljenja za studijsko analitičke poslove i nadzor, Inspektorata za rad.

Učesnicima skupa se ispred Unije poslodavaca Srbije, obratio Nebojša Miletić, predsednik Sektora za preventivni inženjering – bezbednost i zdravlje na radu Unije poslodavaca Srbije.

S obzirom da je u toku zaokruživanje pravnog okvira za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, kroz odgovarajuće pravilnike i izmenu Uredbe o pokretnim i privremenim gradilištima, učesnici su informisani da će se nastaviti sa podrškom Ministarstva za rad i orgnazacijom skupova za privredu i povodom predstavljanja ovih akata.

Prezentaciju Uprave za bezbednost i zdravlje na radu možete pogledati ovde.

Prezentaciju Inspektorata za rad možete pogledati ovde.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *