Dobar mentor = odlična praksa

Unija poslodavaca Srbije ove godine pomoću Solidar Suisse realizuje pilot meru Dobar mentor = Odlična praksa!
Cilj nam je da pokažemo da finansijska stimulacija mentora dovodi do kvalitetnije stručne prakse i veće zainteresovanosti poslodavaca za organizovanje stručne prakse u svojim preduzećima. Kvalitetnija stručna praksa dovodi do veće kompetativnosti mladih na tržištu rada.

Unija poslodavaca Srbije obezbedila je finansijska sredstva za naknadu za 15 mentora i 15 lica na praksi za jednomesečnu praksu.

UPS je realizovao istraživanje koje se bavi analizom stavova poslodavaca o stručnoj praksi u Republici Srbiji. Svrha istraživanja je da iznedri sa kakvim se problemima i preprekama suočavaju poslodavci prilikom organizovanja stručne prakse.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovde.

Rezultati evaluacije mere “Dobar mentor = Odlična praksa!” koje su rađene po završetku prakse sa mentorima i praktikantima možete pogledati ovde.

Recommended Posts