Usvojena inicijativa Unije poslodavaca Srbije

Na osnovu inicijative Unije poslodavaca Srbije Vlada Republike Srbije je danas donela Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Na osnovu ove Uredbe prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. napred navedenog Zakona, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.
Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Zakon o porekom postupku i poreskoj administraciji možete pogledati ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *