Zajedno u borbi za unapređenje finansijskih propisa

Udruženje računovođa i  knjigovođa Srbije URIKS

Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije i Unija poslodavaca Srbije potpisale su Sporazum o kolektivnom pristupanju u članstvo Unije.

Imajuću u vidu zajedničke ciljeve  Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije „URIKS“ će zajedno sa ostalim članovima Unije poslodavaca Srbije:

  • razmenjivati informacije od značaja za delokrug rada strana potpisnica Sporazuma;
  • raditi na povećanju vidljivosti obe organizacije, sa krajnjom namerom da se podigne svest o članicama organizacija;
  • raditi na povećanju efikasnosti i uspešnosti članica organizacija i njihove radne snage;
  • raditi na širenju većeg broja usluga ka članicama kroz zajedničke aktivnosti, a sa namerom ostvarivanja ušteda za svoje članove, kao i kroz razvijanje inovativnih projekata;
  • raditi na širenju mreže članstva i aktivnosti u dugoročnom periodu;
  • učestvovati u radu i ostalim aktivnostima Unije, na način kako je to predviđeno Statutom Unije, i to naročito kroz:
    • zastupanje interesa poslodavaca kroz organe i tela u kojima Unija ima svoje predstavnike i uticanje na donošenje zakona i podzakonskih akata;
    • pokretanje inicijativa i podnošenje predloga Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, čime će se uticati na rešavanje prepoznatih problema u privredi;
    • predlaganje poslodavaca iz Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije “URIKS“ za članove u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima;                  
    • zastupanje interesa poslodavaca u najširoj javnosti delovanjem u medijima;
    • uspostavljanje novih kontakata i povezivanje sa sličnim organizacijama u regionu i šire;
    • učestvovanje u projektima koji se sprovode zajedno sa poslodavačkim organizacijama u regionu.

Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije „URIKS“  je osnovano 03.06.2018. godine. Osnovni cilj osnivanja i delovanja Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije URIKS-a je zaštita prava i unapređenje položaja računovođa i knjigovođa u Srbiji.

Ideja udruženja  je da okupi računovođe i knjigovođe sa teritorije cele Srbije kako bi kroz zajedničko delovanje članova postali prepoznato udruženje koje promoviše ulogu i značaj knjigovodstvene i računovodstvene struke u poslovanju preduzeća.

U svom članstvu Udruženje računovođa i knjigovođa Srbije „URIKS“ ima 832 člana.

Aktivnosti URIKS-a i Unije poslodavaca Srbije će biti usmerene u pravcu uspostavljanja komunikacije sa državnim institucijama, ustanovama i drugim organizacijama, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje poreskim upravama Ministarstva finansija, prvenstveno radi otklanjanja svakodnevnih problema u funkcionisanju ovih servisa.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *