Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.  Propisano je da stranke ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima predviđenim Zakonom o opštem upravnom postupku ili zakonima kojima se uređuju posebni upravni postupci (npr. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Carinski zakon, Zakon o bankama, Zakon o osiguranju, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje itd), koji ističu za vreme vanrednog stanja.


Pismena i obaveštenja  od kojih počinju da teku prekluzivni rokovi, dostavljena u toku vanrednog stanja, smatraće se dostavljenim 15 dana po isteku vanrednog stanja, dok će se rokovi za preduzimanje upravih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima smatrati isteklim 30 dana po završetku vanrednog stanja.
Više o ovome u uredbi u nastavku.

Više informacija na linku http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/41/2/reg

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *