PRIMENA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU I PODZAKONSKIH PROPISA

Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na seminar Primena zakona o inspekcijskom nadzoru i podzakonskih propisa s njim u vezi. Poseban akcenat biće ovog puta na kontrolnim listama u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu.

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE, BEOGRAD, STEVANA MARKOVIĆA 8, 

24. MART 2016. GODINE U 10.00 ČASOVA

Zakon o inspekcijskom nadzoru je stupio na snagu u aprilu 2015. godine, a u punoj primeni će biti od 30. aprila 2016. godine. Pojedine odredbe Zakona, vezane za neregistrovane privredne subjekte su u primeni od 30. jula 2015. godine, dok su odredbe Zakona vezane za objavljivanje kontrolnih – ček listi u primeni od 30. oktobra 2015. godine.

Zakonom se uređuju sadržina, vrste, oblici i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, i same poslodavce kod kojih se vrši inspekcijski nadzor.

 

TEME SEMINARA:

 

 • Pojam i cilj inspekcijskog nadzora
 • Vrste i oblici inspekcijskog nadzora
 • Praćenje stanja, procena rizika, planiranje, usklađivanje i koordinacija inspekcijskog nadzora
 • Vršenje inspekcijskog nadzora
 • Službena lica ovlašćena za vršenje inspekcijskog nadzora
 • Nadzor
 • Sačinjavanje i objavljivanje obrazaca kontrolnih lista
 • Podzakonski propisi:
 1. Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
 2. Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru
 3. Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru.

 

 

Kotizacija za članove Unije poslodavaca Srbije iznosi 2.000,00 dinara. Ostali učesnici kotizaciju plaćaju 4.000,00 dinara.

 

Predviđeno je da seminar traje od 10.00 časova do 14.00 časova

 

Rok za prijavu je 23. mart 2016. godine (sreda), kontakt osoba za prijavu je Božana Knežević, poslovni sekretar u Uniji poslodavaca Srbije, tel. 011/3160 248, e-mail. info@poslodavci.rs

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *