Otvoren poziv za dodelu bespovratnih sredstava za program obrazovanja i obuka

Regionalni challenge fond dodeljuje bespovratna sredstva za ulaganja u opremu, infrastrukturu i uvođenje novih tehnologija u obrazovne ustanove kako bi se na ovaj način ojačali praktični aspekti kurseva obuke.

Poziv je namenjen konzorcijumima obrazovnih ustanova i kompanija koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i zajednički pripremaju i sprovode programe stručnog kooperativnog ili dualnog obrazovanja.

Konzorcijumi treba da budu predvođeni obrazovnim ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, i koje sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

Cilj je poboljšanje zapošljivosti učenika ili studenata i njihova brža integracija na tržište rada, kao i povećanje produktivnosti i konkurentnosti preduzeća kroz saradnju sa obrazovnim ustanovama.

Konzorcijumi će imaju priliku da se takmiče za investicije u opremu, infrastrukturu i uvođenje novih tehnologija u obrazovne ustanove u iznosu od 150.000 do 600.000 eura. Osim toga, ovo je prilika da se unaprede programi dualnog ili kooperativnog obrazovanja kako bi se efikasnije rešio nedostatak ljudskih resursa i strategijski pristupilo unapređenju kapaciteta.

Proces apliciranja sastoji se iz dve faze. Prvo konzorcijumi podnose izjave o zainteresovanosti, a nakon preselekcije, predselektovani konzorcijumi pripremaju kompletnu projektnu dokumentaciju i detaljne planove investicija.

Informativna sesija za Srbiju, na kojoj će biti objašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, i procedure apliciranja, održaće se online 8. juna 2023. godine, s početkom u 13 časova. Prijava za informativnu sesiju je u toku.

Za više informacija možete se obratiti Jeleni Manić Radoičić putem adrese jelena.manic@rcf-wb6.org

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *