Održana konferencija posvećena visokom dualnom obrazovanju

Dana 15. januara 2019. godiine u Privrednoj komori Srbije održana je završna konferencija u okviru projekta Edu Lab ,,Novi model upravljanja visokim obrazovanjem u odnosu na potrebe tržišta rada u Dunavskom regionu”. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta koji je imao za cilj da unapredi relevantnost visokog obrazovanja za tržište rada i na taj način podstakne bolju zapošljivost mladih ljudi nakon diplomiranja.

U uvodnom delu izlaganja, prisutnima su se obratili mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije i dr Gabrijela Grujić, pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnolološkog razvoja. Nakon uvodnog izlaganja, predstavljeni su dosadašnji rezultati u okviru Projekta od strane Ivane Kovačevića iz Privredne komore Srbije, predstavnika Fakulteta Fefa, Gorana Soraka, rukovodioca marketinga u kompaniji Gorenje Srbija, Profesora dr Đure Kutlače naučnog savetnika i redovnog profesora na Institututu Mihajlo Pupin. Pored osnovnog cilja Projekta da se unapredi relevantnost visokog obarazovanja za tržište rada i na taj način doprinese kompetentnosti prema zahtevima naše privrede, istaknuti su i posebni ciljevi koji se odnose na uspostavljanje bolje saradnje između institucija obrazovanja i privrednih činilaca, ojačanje intitucionalnih kapaciteta i iniciranje izmena zakona kada je u pitanju visoko obrazovanje. Na konferenciji je nakon toga bilo prilike za aktivnu diskusiju i razmenu mišljenja između predstavnika državnih institucija, visokoobrazovnih institucija i poslodavaca i razmatranja izazova za uvođenje dualnog modela u visoko obrazovanje u Srbiji. Predstavnik Unije je iskoristio priliku da postavi pitanje uporednih praksi u zemljama dunavskog regiona. Takođe je istakao potrebu za uvođenjem subvencija i poreskih oslobađanja za poslodavce u Srbiji koji se odluče za pružanje prakse studentima i to naročito za mala i srednja preduzeća, a u cilju adekvatne implementacije sistema dualnog obrazovanja i postizanja konkretnih rezultata.

Zaključak sa Konferencije je da je jedan od činilaca opstanka i održivog razvoja naše ekonomije, između ostalog i reforma visokoobrazovnog sistema i njegovo prilagođavanje potrebama privrede. Mladim ljudima bi morali dati šansu za kvaliteno obrazovanje i praksu na mestima rada, jer na taj način, u učenju kroz rad, dobijaju priliku da osveste svoje mogućnosti i sposobnosti, da se pravovremeno obuče i tako daju doprinos svom ličnom profesionalnom razvoju, ali i razvoju domaće privrede. U tom smislu, neophodno je ojačati institucionalne kapacitete, uspostaviti dinamičnu aktivnu saradnju između svih relevantnih aktera – obrazovnih institucija, predstavnika privrede, mladih i njihovih udruženja, kao i donosioca odluka kako bi naše drušvo i privreda krenuli putem održivog razvoja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *