Održan on-line seminar predstavnika Ministarstva finansija sa predstavnicima Unije poslodavaca Srbije i Confindustria Serbia na temu ekonomskih mera Vlade RS

On-line seminar Unija poslodavaca Srbije

Dana, 15. maja je u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije održan on-line seminar na temu Paketa ekonomskih mera i pravnog okvira za isti.

Ideja Seminara je bila da direktno Ministarstvo finansija, kao predlagač i tvorac aktuelnih propisa da autentično tumačenje istih, te da se na jednostavan i nedvosmislen način razjase pojedina pravna rešenja.

Na Seminaru su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca Srbije i Confindustria Serbia.

Na početku Seminara učesnicima su se obratili Andreja Brkić, predsednik Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije, Patricio Dei Tos, predsednik Confindustria Serbia i Dragan Demirović, pomoćnik ministra u Sektoru za fiskalni sistem Ministarstva finansija.

Pomoćnik ministra je u uvodnom delu predstavio usvojeni Paket ekonomskih mera, osvrnuvši se naročito na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u​​ cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Posle upoznavanja sa pravnim okvirom, Pomoćnik ministra je davao odgovore na prethodno postavljena pitanja poslodavaca koja se tiču isplate direktnih davanja u visini minimalne zarade za zaposlene, odlaganja plaćanja poreza i doprinosa i poreza na dobit.

Istaknuto je, da će Ministarstvo finansija u narednom periodu doneti poseban pravilnik o načinu plaćanja odložene obaveze uplate poreza i doprinosa.

Takođe je rečeno da prema navedenim propisima stoji da Poreska uprava ima pravo kontrole realizacije sredstava iz direktnih davanja privrednim subjektima u roku od pet godina, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Naglašeno je nadalje, da ovi propisi ne zadiru u prava data drugim propisima, kao što je Zakon o radu i dr.

Takođe je istaknuto, da svi poslodavci, koji smatraju da su uskraćeni za pojedina prava, mogu da se obrate pisanim putem nadležnoj jedinici Poreske uprave do kraja maja.

Na kraju Seminara, zaključeno je da će se ovakva vrsta konsultacija održavati i u budućnosti.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *