Izveštaj Evropske komisije za Srbiju 2022

Evropska komisija je 12. oktobra 2022. predstavila godišnji izveštaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi i evopskim integracijama. U okviru skala koje koristi Evropka komisija, većina posmatranih kriterijuma je ocenjena srednjim vrednostima – trenutno stanje kao “umereno  pripremljeno”, a napredak kao “ograničen” ili “do izvesne  mere”. Ovo se odnosi i na poglavlja koja su među najvažnijima za poslodavce i svet rada – oporezivanje, socijalna politika i zapošljavanje i preduzetništvo i industrijska politika, gde su reflektovane i brojne inicijative i zalaganja Unije poslodavaca Srbije istaknute prilikom konsultacija u procesu pripreme izveštaja Srbija 2022.

U delu izveštaja posvećenom oporezivanju se kao pozitivan signal posebno navodi smanjenje poreskog klina na zarade povećanjem neoporezivog dela zarade kako bi se stimulisalo povećanje zarada i kreiranje novih radnih mesta, za šta se Unija poslodavaca Srbije zalaže naročito prilikom utvrđivanja iznosa minimalne cene rada. Izveštaj takođe napominje da su brojni parafiskalni nameti i dalje na visokom nivou i netransparentni, bez pojašnjenja, čime se podrivaju predvidljivost i stabilnost poreskog sistema Srbije. Ovi nameti su takođe prepreka i za razvoj na lokalnom nivou, na šta sve Unija stalno ukazuje i insistira na promenama u sistemu obračuna i smanjenju vrsti zahvatanja iz privrede.

U oblasti socijalne politike i zapošljavanja je ostvaren ograničen napredak daljim usklađivanjem sa pravnim tekovinama EU-a. I dalje je veliki akcenat na usmeravanju pažnje na mlade i uvođenje Garancije za mlade kao instrumenta za omogućavanje bržeg zapošljavanja po izlasku iz sistema obrazovanja. Ova briga za mlade i njihovu perspektivu u svetu rada je i u središtu pažnje Unije koja se zalaže za reformu i modernizaciju obrazovnog sistema, usklađenih sa potrebama privrede, kako bi se smanjio disbalans između ponude i potražnje na tržištu rada, a ujedno i smanjio odlazak mladih “trbuhom za kruhom”.

Isto tako, preporuka EU-a da je potrebno jačati bipartitan i tripartitan dijalog na svim nivoima je sastavni deo zalaganja Unije poslodavaca Srbije. Podvučeno je i da je neophodno odvojiti više vremena za javne konsultacije, sa direktnim uključivanjem poslodavaca u proces izrade zakona, jer je ovaj proces važan za dobro poslovno okruženje. Uvaženi su takođe, a i kao preporuka navedeni, komentari Unije poslodavaca da je neophodno budžetska sredstva namenjena podsticajima stranih investicija preusmeriti na finansijsku i tehničku podršku malim i srednjim preduzećima i osigurati veći stepen transparentnosti javnih nabavki.

Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da prati proces pristupanja i da se zalaže svojim konstruktivnim predlozima i inicijativama za poboljšanje uslova poslovanja u Republici Srbiji koji će doprineti i bržem napredovanju ka njenom članstvu u Evropskoj uniji.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *