Dobra uprava kao preduslov efikasnog funkcionisanja privrede

Predlog Unije poslodavaca Srbije za unapređenje transparentnosti i odgovornosti organa uprave je ušao u Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2023-2027, a koji je Vlada Republike Srbije usvojila na sednici održanoj 28. decembra 2023. godine.

Ovo je još jedan dokaz naše posvećenosti stvaranju podsticajnog poslovnog ambijenta za koji je ključni preduslov transparetna, efikasna i odgovorna javna uprava koja treba da bude podrška, ali i efikasan servis građanima i privredi.

Prema Akcionom planu od drugog kvartala 2024. godine, će biti omogućena veća vidljivost podnetih inicijativa privrede i građana, kako u pogledu samog predmeta i sadržaja inicijative, tako i njenog statusa i daljeg delovanja nadležnih organa, na osnovu čega će i privreda i građani imati jasan uvid o postupanju organa uprave u ovom segmentu rada.

Svi zainteresovani subjekti će preko web portala Republičkog sekretarijata za javne politike imati uvid u već podnete inicijative u formi izveštaja sa detaljnijim informacijama o statusu inicijative i odgovoru/postupanju nadležnog organa u odnosu na nju.

Činjenica da će informacije o postupanju  nadležnih organa po podnetim inicijativama biti  javno dostupne, uticaće posredno i na podizanje nivoa njihove odgovornosti.

Partnerstvo za otvorenu upravu je međunarodna inicijativa pokrenuta 2011. godine, kojoj je Republika Srbija pristupila 2012. godine, a čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, sve u cilju ostvarivanja delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *