APR pokrenuo aplikaciju za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja

Agencija za privredne registre je, počev od  31. januara 2023. godine, omogućila obveznicima rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2022. godinu. Aplikacija je dostupna na portalu APR, i može mu se pristupiti preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, u okviru Posebnog informacionog sistema APR (PIS Agencije).

Na internet stranici APR-a, dostupne su informacije o svim vrstama zahteva za dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno propisane dokumentacije, različitih korisničkih i tehničkih uputstva za korišćenje Aplikacije, informacije o zakonskim rokovima, kao i ostale korisne informacije kao što su iznosi naknada za obradu i objavljivanje zahteva, primena računovodstvene regulative, načini utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije i slično.

Najvažnije novine kada su u pitanju sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za prethodnu godinu su:

  • Pružaoci računovodstvenih usluga kojima su obveznici poverili usluge sastavljanja finansijskih izveštaja moraju biti upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga – u suporotnom APR takav finansijski izveštaj neće obraditi i javno objaviti;
  • Uvedena je mogućnost potpisivanja zahteva i dokumentacije sa više kvalifikovanih elektronskih potpisa, u slučajevima kada je zakonski zastupnik ograničen supotpisom;
  • Obaveza potpisivanja zahteva i dokumentacije, putem aplikacije Agencije za potpisivanje elektronskih dokumenata (NexU APR aplikacija) koja je besplatna ili aplikacije koje obezbeđuju potpis u klaudu. 

Za svu potrebnu pomoć, pravnim licima i preduzetnicima su na raspolaganju sledeće email adrese:

obveznicifi@apr.gov.rs –za rešavanje reklamacija u vezi sa ažurnošću podataka u Evidenciji obveznika;

sd@apr.gov.rs – za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa pristupom PIS Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;

finizvestaji@apr.gov.rs -za pojašnjenje svih drugih izazova sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *