Vojni osiguranici penzioneri u radnom odnosu izuzeti iz Zakona o zdravstvenom osiguranju

Obaveštavamo poslodavce koji zapošljavaju ili imaju nameru da zaposle vojne osiguranike penzionere, da je ova grupa lica izuzeta od primene novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS”, broj 25/2019), s obzirom da se na njih primenjuju posebni propisi.

Naime, Uniji poslodavca Srbije su se u više navrata obraćali poslodavci sa pitanjem da li odredbe gore pomenutog zakona utiču na umanjenje prava vojnih osiguranika penzionera koji su kod njih u radnom odnosu. Problem je nastao jer se vojnim penzionerima doprinosi uplaćuju po osnovu penzije, a uplata se vrši u korist Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, te bi primenom gore pomenutog zakona na ovu kategoriju lica, neminovno došlo do promene njihovog statusa kao zdravstvenih osiguranika, s obzirom da bi se u tom slučaju uplata doprinosa na osnovu plate vršila u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Do potrebe za tumačenjem je s razlogom došlo s obzirom na to da pomenuti zakon, koji se primenjuje od 11.04.2019. godine, u članu 15. utvrđuje prioritetni osnov osiguranja u slučaju da osiguranik iz člana 11. istog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova. Istim članom propisano je i to da se zdravstveno osiguranje po osnovu zaposlenja smatra prioritetnim osnovom osiguranja, što bi značilo da svi penzioneri koji su u radnom odnosu, počev od 11.04.2019. godine, zdravstveno osiguranje ostvaruju po osnovu zaposlenja (član 15. Zakona), a ne po osnovu penzije.

Ove nelogičnosti su rešene u zvaničnom obaveštenju Ministarstva odbrane, datom po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva zdravlja, br. 011-00-00152/2019-0 od 31. jula 2019. godine. U svom mišljenu, Ministarstvo zdravlja kaže da članom 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji određuje koja lica imaju status osiguranika u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja, vojni osiguranici nisu obuhvaćeni ovim propisom. Odatle proizilazi da oni zdravstveno osiguranje i prava iz zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju u skladu sa Zakonom o zdravstevnom osiguranju, te se sledstveno tome odredbe člana 15. Zakona kojima je uređeno pitanje prioritetnog osnova osiguranja u slučaju kada osiguranik iz člana 11. Zakona ispunjava uslove za sticanje osiguranika po više osnova, ne odnosi na vojne osiguranike penzionere.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *