Vlada Republike Srbije usvojila niz uredbi o podsticajima u poljoprivredi, preduzetništvu i infrastrukturi

Na sednici 18. januara Vlada Republike Srbije usvojila je nekoliko uredbi kojima se pružaju podsticaji i podrška u poljoprivredi, preduzetništvu i poslovnoj infrastrukturi.

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte za tekuću godinu ima za cilj da podstakne investicije i širenje poslovanja, razvoj izvoza i uključivanje domaćih privrednih subjekata (mikro , malih i srednjih preduzeća ) u lance dobavljača velikih sistema, ojača konkurentnost I potpomogne otvaranje novih radnih mesta. Kroz razvojne projekte  mikro, malim i srednjim preduzećima biće raspodeljeno 500 miliona dinara. Za realizaciju ovog programa mogu se koristiti i sredstva koja su odobrena u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projkete u 2018. godini ukoliko ista nisu plasirana po odobrenim zahtevima ili je izvršen povraćaj sredstava od strane klijenta. Program sprovodi Ministarsvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se za budžetsku  2019. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Utvrđene su mere ruralnog razvoja, kreditna podrška u poljoprivredi, posebni podsticaji i obim sredstava za IPARD podsticaje. Podsticaji se isplaćuju u maksimalnom iznosu definisanom Sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije i posebnim soprazumima.

Uredbom o utvđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukure za 2019 godinu propisan je program unapređenja investicionog potencijala lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnijih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.  Program se realizuje kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju infrastrukture u poslovnim zonama, onim zonama  koje obezbeđuju dostupnost poslovnih zona i turistički i drugi privredni potencijal lokalne samouprave, a podnosilac prijave je jedinica lokalne samouprave.

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju za 2019 godinu ima za cilj da potpomogne početnicima u otpočinjanju samostalnog  poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata, da podstakne zapošljavanje i da podsticaj preduzetništvu žena, mladih kao i razvoj socijalnog preduzetništva. U tu svrhu iz budžeta Republike Srbije izdvojiće se 200 miliona dinara. Sredstva opredeljena programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u godini koja prethodi godini podnošenja zahteva. Za sredstva po programu mogu da konkurišu i klijenti koji su, prethodno bili osnivači i vlasnici najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva ili je još uvek aktivan, ali je klijent preneo svoja osnivačka prava na  neko drugo lice pre oglašavanja javnog poziva. Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju dogradnju (rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora), kupovinu opreme ( nove ili polovne) i trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja.

Uredba o utvrđivanju podrške malim preduzećima za nabavku opreme za 2019. godinu  ima za cilj da pruži sistemsku podršku malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima za koje su izdvojena sredstava u iznosu od milion dinara.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *