Usvojene inicijative Unije poslodavaca Srbije za izmene finansijskih zakona

Obaveštavamo Vas da je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, kao najviši tripartitni organ u Republici Srbiji na svojoj 80. sednici, održanoj danas, 13. avgusta 2018. godine, razmatrao i konsenzusom usvojio sve predloge Unije poslodavaca Srbije za izmene ključnih zakona iz oblasti finansija, i to:  Zakona o javnim nabavkama, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, i to u svemu kao u predloženom materijalu i datom obrazloženju, te uputio Vladi Republike Srbije i nadležnom ministarstvu na implementaciju.

U vezi sa Zakonom o javnim nabavkama, Unija je tražila ukidanje formalizma koji nemaju suštinski značaj za kvalitet ponude i sigurnost realizacije budućeg ugovora, predložila unapređenje dosadašnjih praksi javnih nabavki i usklađivanje ovog propisa sa najnovijim direktivama Evropske unije iz predmetne oblasti, te primeren Vacatio legis.

Kroz izmenu Zakona o porezima na imovinu, usvojeni su predlozi Unije da se istoimeni porez smanji i da se obezbedi njegovo plaćanje na realnu osnovicu, te da se naprave različiti kriterijumi za oporezivanje profitnih i neprofitnih pravnih lica.

U odnosu na obaveze koje proističu iz Zakona o porezu na dodatu vrednost, usvojen je predlog Unije kojim je traženo produženje roka za podnošenje poreske prijave nadležnom poreskom organu, kao i brisanje uslova uzajamnosti refakcije poreza na dodatu vrednost, te pojednostavljenje evidentiranja PDV-a, kroz izmenu novog pravilnika.

Kroz predlog za izmenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, tražili smo poreske olakšice za privredu, i ponovno uvođenje tzv. poreskog kredita za sektor malih i srednjih preduzeća, što je takođe prihvaćeno od strane Socijalno-ekonomskog saveta.

Svakako, Narodna skupština Republike Srbije, kao najviši zakonodavni organ, treba da donese odluku o konačnim rešenjima ovih zakona nakon korekcije od strane Ministarstva finansija, u kom procesu će Unija poslodavaca Srbije biti pravovremeno konsultovana, sve u skladu sa gorepomenutom odlukom Socijalno-ekonomskog saveta.

Ovom prilikom se naročito zahvaljujemo svim poslodavcima, koji su dostavili svoje konstruktivne predloge za unapređenje predmetnih zakona, i kao takvi su ugrađeni u konačni predlog Unije.

Snagom argumenata idemo putem još ozbiljnijih reformi kako bi osnažili srpsku privredu, jer

JAKA PRIVREDA JE JAKA SRBIJA!

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *