USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJA NACIONALOG OKVIRA KVALIFIKACIJA U SRBIJI

U svetlu ukupnih reformskih procesa obrazovanja i ostvarenja ciljeva definisanih ne samo u razvojnim dokumentima Republike Srbije, već i u značajnim dokumentima Evropske unije, prepoznata je neophodnost definisanja nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK), koji će omogućiti dalje unapređenje sistema obrazovanja u skladu sa zahtevima tržišta rada i time podržati dalji društveno-ekonomski razvoj, kao i razvoj pojedinca.

Strategijom Evropa 2020 godine, predviđeno je da se usvoji jedinstven NOK za sve nivoe obrazovanja koji će ne samo odgovarati ishodima učenja, već će i omogućiti veću fleksibilnost i prohodnost, pre svega unutar nivoa obrazovanja (od srednjih stručnih škola ka gimnazijama, prohodnost svršenih srednjoškolaca iz trogodišnjih stručnih škola ka daljem obrazovanju i usavršavanju, kao i od visokih škola ka univerzitetima), zatim međuuniverzitetsku i međunarodnu mobilnost, kao i priznavanje neformalnog obrazovanja i ishode neformalnog učenja. Kako bi se ovo na najbolji način realizovalo, neophodno je ne samo usvojiti NOK, već i dublje institucionalizovati koncepte ishoda učenja i ključnih kompetencija kao polaznu osnovu u razvijanju kurikuluma, osiguranja i evaluacije kvaliteta i dijaloga između relevantnih aktera unutar, ali i izvan obrazovanog sistema, pre svega tržišta rada i privrede uopšte.

Iz tih razloga, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obrazovao je Međuministarsku radnu grupu, sastavljenu od strane predstavnika relevantnih institucija i organizacija, koja je dana, 13. septembra 2017. godine, održala svoj prvi sastanak.

Uspostavljanje i implementacija NOK-a u Srbiji, podrazumeva izradu Nacionalnog akcionog plana i pratećih zakona i podzakonskih akata, što obuhvata aktivnosti svih institucija i organizacija iz kojih su imenovani članovi ove radne grupe.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *