UPS na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju

Danas je u Privrednoj komori Srbije održana javna rasprava o Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju i o Nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Unija poslodavaca Srbije podnela je svoj predlog za izmenu Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju, a očekuje i da se ovaj zakon nađe na sednici Socijalno-ekonomskog saveta kako bi socijalni partneri dali mišljenje pre nego što Nacrt zakona uđe u skupštinsku proceduru.

Jedna od glavnih zamerki na Nacrt zakona o zdravstevenom osiguranju se odnosi na dužinu privremene sprečenosti za rad osiguranika koju određuje izabrani lekar i koja je predviđena da bude 60 dana uz obrazloženje da su komisije RFZO preopterećene. Međutim UPS smatra da ovo otvara vrata zloupotrebama kojih je bilo i sa sadašnjom dužinom privremene sprečenosti za rad od 30 dana, jer se javljaju veliki problemi prilikom preispitivanja bolovanja. Unija poslodavaca Srbije predlaže da se rok smanji na 14 dana u skladu sa direktivama Evropske unije.

Troškovi izdavanja zdravstvene isprave su preneti na poslodavce u Nacrtu zakona. Osiguranici odnosno poslodavci su već obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz kog se finansiraju prava i troškovi sprovođenja zdravstvenog osiguranja i u skladu sa tim tu bi trebalo da spadaju i troškovi izdavanja zdravstvene isprave. To što poslodavci sprovode postupak prijavljivanja zaposlenih na zdravstveno osiguranje, ne predstavlja opravdan razlog da se troškovi izdavanja zdravstvenih isprava prebace na trošak poslodavca.

U Nacrtu zakona povećava se osnovica za obračun naknade zarade na teret RFZO, u odnosu na sada važeće rešenje. Ovakvo rešenje može dovesti i do motivacije zaposlenih na duže odsustvovanje sa rada, pa čak i na zloupotrebu bolovanja.

U Nacrtu zakona predviđeno je da u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog komplikacija u vezi sa trudnoćom, za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade. Imajući u vidu da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, naknade zarade u slučaju privremene sprečenosti za radne bi trebalo da isplaćuje poslodavac ni za prvih 30 dana, a posebno ne u slučaju trudničkog bolovanja. U situaciji kada trudnica prekida više puta bolovanje vraćanjem na rad poslodavac je u obavezi da za svako od tih bolovanja trudnici isplaćuje naknadu u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade.

Filijala RFZO konstantno kasni po nekoliko meseci sa isplatom naknade zarade za zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zakon propisuje rok od 30 dana da filijala poslodavcu nadoknadi sredstva. Unija poslodavaca Srbije predlaže skraćennje roka na 15 dana, ali i da filijala na isplaćena sredstva poslodavcu obračuna i isplati pripadajuću kamatu ukoliko probije rok, a sve u cilju uspostavljanja jednakog položaja RFZO i poslodavaca.

Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *