Ukinuto vanredno stanje, ali mnoge mere ostaju na snazi

Skupština Republike Srbije Unija poslodavaca Srbije

Narodna skupština Republike Srbije je dana 6. maja 2020. godine, donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja, koje je uvedeno 15. marta zbog epidemije COVID-19. Na  istoj sednici poslanici su usvojili i Zakon o važenju uredbi koje je Vlada Srbije, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja.

To konkretno znači prestanak vanrednog stanja, ali ne podrazumeva prestanak svih mera koje su uvedene tokom vanrednog stanja, s obzirom na to da na snazi ostaju određene mere koje su uvedene kako bi se smanjila mogućnost širenja COVID-19.

U skladu sa navedenim, ukinuto je 11 uredbi, kao i mnoge druge odluke Vlade koje su važile za vreme vanrednog stanja, a među njima treba spomenuti: Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja  („Sl. glasnik RS“,  br. 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3, 53/2020-3, 56/2020-3, 57/2020-11, 58/2020-3, 60/2020-5), koja je ograničavala slobodu kretanja lica i obavljanje rada u pojedinim delatnostima, Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020), kojom se uređivao poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja, Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/2020), Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 38/2020), Zaključak kojim Vlada daje saglasnost za donošenje rešenja o plaćenom odsustvu duže od 45 radnih dana po skraćenom postupku, Odluku o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme trajanja vanrednog stanja  („Službeni glasnik RS“, broj 43/2020).

Ovom prilikom ističemo da najveći broj uredbi kojima se olakšava poslovanje privrednih subjekata ostaje na snazi, a među njima su svakako: Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/2020 i 43/2020), Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/2020), Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/2020 i 60/2020), Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, br. 54/2020 i 57/2020), Uredba o merama u drumskom saobraćaju za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, broj 55/2020), Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2(„Službeni glasnik RSˮ, broj 57/2020), Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica („Službeni glasnik RSˮ, broj 60/2020), kao i uredbe kojima se predviđa pomoć i podrška poljoprivredi.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuju na to da je i dalje na snazi Zaključak kojim je data preporuka poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da se zaposlenima koji su imali obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine („Službeni glasnik RS“, broj 52/2020).

Takođe, s obzirom da se privrednici u mnogim delatnostima pripremaju za uspostavljanje redovnog načina rada, obaveštamo da je za zaposlene koji koriste javni prevoz radi dolaska i odlaska sa rada neophodno da poslodavci izdaju odgovarajuću potvrdu. S tim u vezi navodimo da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo obrazac potvrde za korišćenje gradskog prevoza za potrebe tog ministarstva, a u cilju bolje informisanosti javnosti u vezi sa izgledom potvrde koju poslodavci treba da izdaju zaposlenima ili radno angažovanim licima u svrhu korišćenja javnog gradskog prevoza za dolazak i odlazak sa rada nakon ukidanja vanrednog stanja i u ovim izmenjenim uslovima.

Potvrda treba da sadrži:  naziv i sedište poslodavca,  datum donošenja potvrde, pravni osnov, ime i prezime zaposlenog ili radno angažovanog, te da se izdaje u svrhu korišćenja gradskog i prigradskog prevoza u cilju dolaska i odlaska sa rada, korišćenja usluga vrtića, predškolskih ustanova i produženog boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i potpis ovlašćenog lica.

Podsetili bi poslodavce da iz Vlade Republike Srbije poručuju da iako mnoge naredbe prestaju da važe, preporuke i dalje ostaju. To se prevashodno odnosi na sve mere koje se tiču poštovanja bezbednosti i zdravlja na radu i informisanja i zaštite svih zaposlenih lica. Ovo je naročito važno u onim delatnostima koje zbog svoje prirode podrazumevaju blizak fizički kontakt, te je potreban poseban oprez, a ujedno mogu da posluže poslodavcima da izmene svoja opšta akta ili donesu pravila i procedure sve dok traje pandemija izazvana širenjem COVID-19. Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljene su preporuke i instrukcije za rad u pojedinim delatnostima  koje možete preuzeti preko linka:

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/347193/instrukcije-za-poslodavce-prevencija-covid-19.php

Slične preporuke nalaze se i na sajtovima gradskih zavoda za javno zdravlje.

Koje sve uredbe Vlade prestaju da važe, a koje su i dalje na snazi do donošenja odgovarajućih zakona, možete proveritipreko sajta Vlade Republike Srbije, a putem linka:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/fp/covid19

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *