U Zakonu o komunalnim delatnostima član koji je predložila UPS

Unija poslodavaca Srbije

Skupština RS usvojila je Zakon o izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima (Sl.Glasnik RS 104/2016) koji će se primenjivati od 1.januara 2017.godine. Zakon sadrži član koji je Unija poslodavaca Srbije predložila, a odnosi se na pogrebne usluge. Unija poslodavaca Srbije je od 2011. godine tražila izmenu člana 5. Zakona o komunalnim delatnostima, organizujući konferencije za štampu, upućujući inicijative Ministarstvu građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, sastajući se sa šefom delegacije EU u Srbiji, gospodinom Frejkom Janmatom, ukazujući na ovaj probelm na sednici Socijalno-ekonomskog saveta RS.

Član 5. Zakona o komunalnim delatnostima iz 2011.godine dopuštao je monopol  javnih preduzeća zaduženih za pogrebne usluge na sve usluge i prodaju opreme za sahranjivanje pokojnika.

Predlog člana koji je dala UPS u celosti je prihvaćen i sada član 3. stav 1 tačka 6) Zakona o komunalnim delatnostima menja se i glasi:

„6) upravljanje grobljima i sahranjivanje je: upravljanje i održavanje groblja; održavanje grobnog mesta i naplata naknade za održavanje grobnog mesta; obezbeđivanje, davanje u zakup i prodaja uređenih grobnih mesta; pokopavanje i ekshumacija posmrtnih ostataka, kremiranje i ostavljanje pepela pokojnika; održavanje objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela, rozarijum, kolumbarijum, krematorijum); održavanje pasivnih grobalja i spomen-obeležja;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) pogrebna delatnost je preuzimanje i prevoz posmrtnih ostataka od mesta smrti, odnosno mesta na kome se nalazi umrla osoba (stan, zdravstvena ustanova, instituti za sudsku medicinu i patologiju, ustanove socijalne zaštite i druga mesta) i prevoz do mesta određenog posebnim propisom (patologije, sudske medicine, groblja, krematorijuma, aerodroma, poslovnog prostora pogrebnog preduzeća u kom postoje propisani uslovi za smeštaj i čuvanje pokojnika), organizacija sahrane i ispraćaja sa pribavljanjem potrebne dokumentacije za organizaciju prevoza i sahranjivanja, čuvanje posmrtnih ostataka u rashladnom uređaju i pripremanje pokojnika za sahranjivanje;”.

Izmenama Zakona o komunalnim delatnostima ukinut je monopol javnih preduzeća u pružanju komunalnih usluga tako da će od naredne godine pod jasno definisanim uslovima, putem koncesije ili javno-prtivatnog partnerstva, privatnici moći da uđu u sistem vodosnabdevanja, javne rasvete, održavanja javnih površina, proizvodnje i distribucije toplotne energije, obezbeđivanju javnog osvetljenja.

Privatne firme moći će da dobiju koncesiju u devet komunalnih delatnosti, a u šest, da uđu u partnerstvo sa državom. Država se prethodnih godina pokazala kao loš upravljač komunalnim delatnostima, pa je, prema nekim procenama u toj oblasti samo od 2002. do 2012. godine izgubljeno 8 milijardi evra.

A da bi novi zakon popravio usluge od vitalnog značaja za svakodnevni život, uslovi pod kojima će privatnik moći da dobije koncesiju ili uđe u partnerstvo sa državom, moraju precizno biti definisani nizom podzakonskih akata. Podzakonski akti vezani za Zakon o komunalnim delatnostima moraju biti doneti u roku od 6 meseci.

Takođe, kod primene novog zakona o komunalnoj delatnosti, mora se voditi računa i da li je reč o manje ili više razvijenoj opštini ili gradu.

Privatni kapital će svakako doprineti podizanju kvaliteta komunalnih usluga, novim investicijama, ali i građani će, ukoliko ne budu bili zadovoljni pruženom uslugom moći da zatraže od lokalne samouprave da raskine ugovor sa tim preduzećem.

Unija poslodavaca Srbije godinama ističe da je najveći problem prilikom pružanja komunalnih usluga način određivanja cena i zalaže se za poštovanje odredbi Zakona u kojima jasno i nedvosmisleno stoji da cene komunalnih usluga za pravna lica i građane moraju biti iste. Takođe podneta je inicijativa da se odnošenje smeća ne plaća po m2 prostora nego po m3 smeća koje napravi, kako ne bismo dolazili u situaciju da firma koja ima veliki skladišni prostor plaća hiljadu evra mesečno za odnošenje smeća koje ni ne pravi, jer ga sama reciklira.

Unija poslodavaca Srbije očekuje od Ministarstva građevinarstva i infrastrukture da donese podzakonske akte u predviđenom roku kako ne bismo došli u situaciju u kojoj smo bili do sada, jer podzakonski akti za Zakon o komunalnim delatnostima iz 2011. godine nisu doneti.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *