Stupio na snagu Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala

1. juna 2024. godine, stupio je na snagu Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, koji je objavljen 24. maja 2024. godine, u Službenom glasniku Republike Srbije, broj: 47/2024.

Kolektivnim ugovorom su uređena prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca u oblasti građevinske industrije.

Poslodavci na koje se odnosi imaju obavezu da svoja opšta akta, (Kolektivni ugovor, odnosno Pravilnik o radu), i ugovore o radu zaposlenih usaglase u roku od 90 dana.

Posećamo, da su ovaj kolektivni ugovor zaključili Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije i Unija poslodavaca Srbije, dana 15. aprila 2024. godine.

Poseban kolektivni ugovor je rezultat pregovora reprezentativnih socijalnih partnera, sa ciljem uvažavanja interesa biznisa i očuvanja konkurentnosti nacionalne privrede i poslodavaca koji svoju delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, uz kreiranje kvalitetnih poslova i očuvanje dostojanstva na radu zaposlenih.

Za razliku od perioda pre desetak godina, danas se u celoj zemlji ulaže u značajne infrastrukturne projekte, o čemu svedoči veliki rast srpske građevinske industrije u prvom kvartalu ove godine. Posla ima dosta, ali nedostaju kvalifikovani radnici, poput operatera osnovnih građevinskih materijala, polagača obloga, dekoratera zidnih površina, stolara i drugih zanimanja koja se oslanjaju na građevinski sektor. Stoga, socijalni partneri zajedno sa državom, treba udruženim snagama da reše ovaj problem, a jedan od načina je i nastavak na reformi obrazovnog sistema u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama privrede i društva, kao i popularizacija zanimanja u ovoj oblasti.

Unija poslodavaca Srbije ima jasnu viziju koje još zakonodavne promene moraju da se sprovedu kako bi se pospešio dodatni rast u sektoru građevinarstva i stoga smo kao predstavnik interesa privrede zainteresovani da budemo deo procesa donošenja istih. S tim u vezi, ovom prilikom ukazujemo da poslodavci očekuju da svaki propis, pravilnik i standard koji reguliše rad I poslovanje ovog sektora privrede bude što jasniji i jednostavniji, da bi ga razumeli i pravilno primenili, a procedure za izdavanje građevinskih dozvola ubrzane, transparentnije i jednostavnije.

Ako istrajemo ovako da ulažemo napore, kao što smo do sada činili, te da država takođe, sa svoje strane, pomaže onima koji posluju u građevinarstvu, da aktivnost raste, možemo da očekujemo još veći i značajniji doprinos građevinarstva u BDP-u, a to znači – više investicija, više kvalitetnih radnih mesta, rast zarada i bolji život za sve građane.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *