Stručna praksa: šansa za mlade; prilika za poslodavce; napredak za društvo

Praksa je najbolji način da se u poslovnom okruženju primene teorijska znanja i na taj način steknu praktične i poslovne veštine. Ona je višestruko korisna i za mlade i za poslodavce, ali i za društvo u celini jer se tako formira atraktivnija radna snaga na tržištu rada.

Organizovanjem prakse u svojim firmama poslodavci dobijaju veliku podršku kroz svežu mladu, kreativnu energiju, a i imaju mogućnost da odaberu najbolje mlade ljude koji će im omogućiti uspešno poslovanje i u budućnosti.
Unija poslodavaca Srbije uz podršku SOLIDAR Swiss Labour Assistance-SLA realizuje projekat koji za cilj ima unapređenje položaja mladih sa aspekta njihove zapošljivosti i boljeg položaja na tržištu rada uz podršku i snažniju ulogu poslodavaca, kao i podsticanje aktivnog informisanja i uključivanja poslodavaca u organizovanje stručne prakse. Poseban cilj ovog projekta je i promocija društveno odgovornih poslodavaca koji organizuju praksu u svojim preduzećima.
Tokom maja sprovedeno je kvalitativno istraživanje stavova poslodavca organizovanjem 4 okrugla stola u Beogradu, Kruševcu, Subotici i Vrnjačkoj Banji kao i anketiranje poslodavaca u periodu od juna do septembra 2016. godine na uzorku od 143 ispitanika. Sa ispitanicima se diskutovalo o pitanjima iz različitih relevantnih oblasti u vezi sa njihovim pogledom na stručnu praksu, obrazovanje, položaj i potrebe mladih u Srbiji danas. Anketa za poslodavce je kreirana nakon organizovanja okruglih stolova, sa ciljem da se dobije potpunija slika stavova poslodavaca o stručnoj praksi, ali i da se uočene tendencije ispitaju.

Stručna praksa: šansa za mlade; prilika za poslodavce; napredak za društvo.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *