Smernice za usklađenost poslovanja sa pravom konkurencije

Komisija za zaštitu konkurencije je kreirala poseban Vodič – smernice za usklađenost poslovanja, koje omogućavaju kompanijama uvid u neophodne informacije kako bi svoje aktivnosti uskladile sa pravom u oblasti zaštite konkurencije, a samim tim i unapredile svoje poslovanje.

Smernice daju okvir za izradu Programa usklađenosti poslovanja – posebnog internog akta na nivou kompanije koji pomaže da se ona u svom poslovanju pridržava propisa i drugih standarda u oblasti zaštite konkurencije. Procedure, aktivnosti i dokumenta koja bi trebalo predvideti kroz Program imaju za cilj da doprinesu da se izbegnu rizici i spreči mogući nastanak povreda konkurencije predviđenih Zakonom o zaštiti konkurencije, kao i da se utvrdi i definiše postupak koji se mora sprovesti kada se utvrdi postojanje povrede konkurencije i postupak za njeno eventualno otklanjanje.

Napominjemo da se Zakon o zaštiti konkurencije odnosi na sve privredne subjekte koji posluju na teritoriji Republike Srbije, i veoma je značajno definisati razliku između konkurentnosti i konkurencije.

  • Konkurentnost predstavlja sposobnost zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uslovima proizvodi robu i isporučujue usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva.
  • Konkurencija predstavlja jedan od osnovnih principa tržišne ekonomije. Pretpostavlja se da se učesnici na tržištu međusobno takmiče za kupce svojih proizvoda ili usluga, te da je svaka poslovna aktivnost predmet konkurentskog pritiska od strane drugih učesnika na istom tržištu. Konkurencija na tržištu doprinosi ekonomskom prosperitetu, inovacijama, kvalitetu proizvoda i usluga, a samim tim dobrobiti krajnih korisnika.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *