Skraćenje procedure u vezi sa davanjem saglasnosti Ministarstva rada za plaćeno odsustvo

Vlada Republike Srbije je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donela Zaključak da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

Kako se iz Ministarstva rada navodi: „Imajući u vidu da će mnogi poslodavci zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada za vreme vanrednog stanja, imati potrebu, da u što kraćem roku upute zaposlene na plaćeno odsustvo u skladu sa članom 116. stav 2. Zakona o radu, Ministarstvo je predložilo da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike.“

Na ovaj način skratiće se propisana procedura upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana.

Bitno je napomenuti da će Ministarstvo rada ovo rešenje dostavljati elektronskim putem, a na osnovu obrazloženog zahteva poslodavca i potrebne dokumentacije (dostavljene takođe elektronski), sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

Podsećamo da prema odredbama Zakona o radu, zaposleni koji po ovom osnovu odsustvuje sa rada, ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini od 60% svoje prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *