Sektor za zaštitu od požara UPS u Akreditacionom telu Srbije

Predstavnici Sektora za zaštitu od požara sastali su se sa direktorom Akreditacionog tela Srbije, prof. dr. Acom Janićijevićem kako bi razgovarali o problemima koji nastaju prilikom primene Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i posebnih sistema. Sa akreditacijom se još uvek nije krenulo jer nedostaju referentna dokumenta koja prate primenu Pravilnika.

“ATS je održalo sastanak sa predstavnicima Sektora za vanredne situacije na kome je ATS ukazalo na probleme koji mogu da se pojave kod akreditacije kontrolnih tela po pomenutom Pravilniku:

– nepostojanje referentnih dokumenata koji prate primenu ovog Pravilnika, – za prvo kontrolisanje potrebna je akreditacija kontrolnog tela tipa A, a za periodična kontrolisanja mogu da se akredituju kontrolna tela tipa C;

ATS očekuje od Sektora za vanredne situacije izmene i dopune pomenutog Pravilnika do 15. 01.2017.m godine” rekao je ovom prilikom prof.dr. Aco Janićijević.

“Dogovoreno je da ATS uputi Sektoru za vanredne situacije zapisnik sa ovog sastanka, a Izvršni odbor Sektora za zaštitu od požara UPS će dostaviti Sektoru za vanredne situacije i ATS-u preostale neusaglašenosti koje su uočene u Pravilniku” saopštio je Dragan Adamović, predsednik IO Sektora za zaštitu od požara.

Napominjemo da je Unija poslodavaca Srbije zatražila izmene ovog pravilnika jer sadrži niz manjkavosti i bespotrebno nameće velike troškove preduzećima  koja se bave zaštitom od požara, međutim Ministarstvo unutrašnjih poslova nije želelo da menja Pravilnik. Jedna od najvećih primedbi se odnosila na zapošljavanje inženjera u preduzećima koja se bave kontrolisanjem protivpožarnih aparata i hidrantske mreže. Unija poslodavaca Srbije smatra da je angažovanje inženjera u ovom slučaju nepotrebno jer za njega tu nema nikakvog posla osim da stavlja svoj potpis na dokumenta.  Ovo je slično kao što je tehničkim pregledima nametnuta obaveza zapošljavanja pravnika ukoliko žele da registruju vozilo bez odlaska u SUP, pa se tako posao pravnika svodi na dva klika mišem za svako vozilo.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *