Sastanak sektora мarketingа, odnosа sa javnošću i medijа

Zbog aktuelne situacije koja je izazvana pandemijom, Sektor мarketingа, odnosа sa javnošću i medijа  je održao sastanak kombinovanim modelom, uživo i preko ZOOM platforme.

Andreja Brkić, predsednik Izvršnog Odbora UPS, se osvrnuo na bitne aktivnosti koje je Unija postigla u prethodnom periodu i istakao koliko je bitno da se svi uključe u rad sektora, kao i da daju svoje predloge i inicijative koje bi pomogle uspešnom poslovanju. Istakao je da je Unija poslodavaca Srbije najvažnija organizacija poslodavaca i da bez poslodavaca ne bi bilo ni privrede.

Svi su bili za to da novoizabrani predsednik bude Bojan Kostić, direktor BTL Agencije koja postoji od 2001. godine. On je istakao da želi da pruži svoj doprinos radu ovog sektora u Uniji poslodavaca Srbije i smatra da malim koracima možemo doći do krupnih rešenja. Pozvao je sve da se aktivno uključe u povećanje članstva i da svi rade kao tim.

Na sastanku je iznet i problem koji bi u budućem periodu trebao da se reši a tiče se taksi za oglašavanje koje je usvojila Skupština grada. Na osnovu odluke koja važi od 2019. godine Skupština grada je donela odluku da takse za oglašavanje na privatnim lokacijama budu mnogo veće nego takse na javnim lokacijama. Neki gradovi kao što su Niš i Zrenjanin su doneli uredbu da se takve takse umanje ili ukinu, dok na teritoriji grada Beograda ta odluka i dalje važi. Najavljeno je da se u decembru usvaja Nacrt novih taksi koji usvaja skupština grada, pa su se članovi ovog sektora dogovorili da što pre deluju kako bi uspeli da izjednače takse na privatnom i javnom posedu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *