Regionalni vebinar AICESIS

Unija poslodavaca Srbije je 7. decembra 2021, zajedno sa Sekretarom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, učestvovala u vebinaru Međunarodne asocijacije socijalno-ekonomskih saveta i sličnih organizacija (AICESIS) kojem su prisustvovali predstavnici SES-a iz zemalja evropskog regiona. Učesnici su razgovarali o glavnim izazovima sa kojima su se SES i slične institucije suočavale u doba COVID-19 i postkovidnim vremenima, ulozi i aktivnosti socijalnih partnera, sferama u kojima je socijalni dijalog pokazao najvišu efikasnost i u kojima je kočio.

Jusuf Gelab, šef odeljenja za socijalni dijalog i tripartizam u MOR-u, se fokusirao na MOR Deklaraciju „Globalni odgovor za oporavak od krize COVID-19 usmeren na ljude“ koju su u junu 2021. godine usvojili delegati iz 188 zemalja koji predstavljaju vlade, radnike i poslodavce. Dokument navodi da je pandemija imala razoran uticaj na svet rada. Između ostalog, došlo je do gubitka prihoda od rada, zatvaranja preduzeća, poremećaja u snabdevanju, porasta siromaštva i nejednakosti u raspodeli prihoda, pri čemu je pandemija najviše pogodila ranjive skupine. Hitne akcije su potrebne od strane nacionalnih vlada, poslodavaca i sindikata da se ovi negativni trendovi preokrenu. Pored toga, potrebno je poduzeti skup mera za unapređenje međunarodne saradnje i uključivanje svih međunarodnih institucija.

Danijel Beker, zamenik generalnog sekretara AICESIS za Evropu, je istakao važnost oslanjanja na nalaze istraživanja koje je sproveo Evropski ekonomski i socijalni komitet za procenu nivoa uključenosti institucija socijalnog dijaloga u Evropi u kontekstu oporavka od COVID-19. Beker je naveo Belgiju kao jedan od primera uspešnog uključivanja nacionalnih institucija u socijalni dijalog.

Predsednica AICESIS , Lidija Mihejeva, je naglasila da se tokom pandemije COVID-19 pojavio niz negativnih trendova, uključujući takozvani „vakcinalni nacionalizam“. Sa druge strane je došlo do povećanja aktivnosti organizacija civilnog društva i rasta građanskog aktivizma. Budući da će civilno društvo igrati značajnu ulogu i nakon pandemije COVID-19, potrebno je privući mlade lidere u socijalni dijalog kao jedan od najefikasnijih mehanizama za društveni i ekonomski napredak. 

Predstavnici Grčke, Italije i Španije su takođe razmenili uskustva u vezi sa merama preduzetim od strane nacionalnih institucija socijalnog dijaloga u kontekstu postkovidnog oporavka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *