Razvoj integrisanog nacionalnog sistema kvalifikacija u Republici Srbiji

Dana, 20. avgusta 2019. godine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u okviru procesa razvoja integrisanog Nacionalnog sistema kvalifikacija u Republici Srbiji, održan je Radni sastanak na temu povezanosti standarda kvalifikacija i standarda zanimanja.

Sastanak je još jedna u nizu aktivnosti usmerenih na reformu obrazovanja i obuka, kroz uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, a koje bi trebalo da doprinesu da se ponuda obuka iz oblasti obrazovanja uskladi sa potrebama tržišta rada. Ovo usklađivanje obrazovanja u kombinaciji sa usvajanjem i implementacijom sistema priznavanja prethodnog učenja je od velikog značaja za zapošljivost građana.

Na događaju je učestovao i predstavnik Unije poslodavaca Srbije, koji je kroz svoju diskusiju istakao stav Unije da su razvoj modernog, relevantnog i fleksibilnog sistema obrazovanja prilagođenog zahtevima društveno-ekonomskog razvoja, obezbeđivanje podrške primeni koncepta celoživotnog učenja i omogućavanje lakše pokretljivosti radne snage, ključni uslovi za harmonični razvoj države. Imati visoko kvalitetan kadar podrazumeva poklanjanje posebne pažnje svim nivoima obrazovanja – od osnovnog do akademskog. Dodao je, da za uspeh reformi, nije dovoljno samo donošenje zakona, već se mora raditi na promeni svesti i navika, a ovakve reforme će uspeti samo ako budu sprovođene zajedničkim snagama svih zainteresovanih strana.

Naša organizacija, kao promoter odgovornog poslovanja, harmoničnog razvoja i unapređenja privrednog ambijenta, prepoznaje važnost uspostavljanja sistema obrazovanja čiji ishodi odgovaraju potrebama ekonomije, odnosno potrebu za uspostavljanjem čvrste veze između poslodavaca, institucija nadležnih za obrazovanje, naučnih institucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada. Ovakve veze su neophodne kako bi obrazovanje pratilo zahteve poslodavaca za relevantnim stručnim kompetencijama u skladu sa stepenom tehnološkog razvoja industrije. Tesno partnerstvo između relevantnih institucija i poslodavaca treba da igra važnu ulogu u pomaganju mladim ljudima kod prelaska iz obrazovnog procesa u proces rada, ali i u procesu obrazovanja odraslih. Ovo partnerstvo može da se ojača kroz: obezbeđivanje više sredstava za obrazovne programe; stvaranje zdrave konkurentnosti u obrazovnom sistemu kroz uključivanje privatnih obrazovnih ustanova u sistem obrazovanja; brži sistem akreditacije obuka u oblasti obrazovanja odraslih, uz vođenje računa o odgovarajućem sistemu kvaliteta; veće uključivanje poslodavaca u kreiranje programa edukacije (uključivanje u rad sektorskih veća, praćenje njihovog rada); stalnu obuku nastavnika i veću spregu između učenika/studenata, nastavnika/profesora i poslodavaca. Zaključio je da, mada obrazovanje svakako ima širi koncept, svi predlozi i preporuke treba da budu prioritetno u funkciji potreba privrede i politike zapošljavanja u Srbiji.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *