Program ekonomskih reformi 2024 – 2026

Uvažavajući inicijative biznisa artikulisane kroz Uniju poslodavaca Srbije, usmerene na povećanje konkurentnosti nacionalne ekonomije, privredni rast i razvoj, obrazovanje za potrebe privrede i društva, te kreiranje novih radnih mesta i uopšte uslova za bolji život građana, Vlada Repulike Srbije je donela Program ekonomskih reformi za period 2024 – 2026. u kom je dat srednjoročni okvir makro-ekonomske, fiskalne i monetarne politike, kao i detaljan prikaz strukturnih reformi.

Predviđene strukturne reforme se odnose na unapređenje uslova za dalji rast spoljne trgovine Republike Srbije, povećanje konkurentnosti svih aktera na tržištu i kreiranje privrede zasnovane na znanju koja će stvoriti uslove za razvoj i plasman vrhunskih inovativnih proizvoda i usluga konkurentnih na globalnom tržištu.

Bitno je istaći, da je u Programu najava kontinuiranih podsticaja za domaće investitore, i to u prioritetu ispred stranih, što je rezultat dugogodišnjih insistiranja Unije poslodavaca Srbije.

Program dalje predviđa rad na unapređenju energetske efikasnosti i transformaciji proizvodnje energije sa ciljem da se doprinese „zelenoj“ energetskoj tranziciji nacionalne privrede i društva.

Osim toga, Program sadrži mere koje se odnose na povećanje relevantnosti sistema obrazovanja kroz učenje povezano sa praktičnim radom, čime se obezbeđuje efikasniji odgovor sistema obrazovanja na potrebe privrede i na zapošljivost, a sa druge strane obuhvata i mere koje se tiču unapređenja položaja mladih na tržištu rada putem obezbeđenja njihovog lakšeg prelaska iz procesa obrazovanja u svet rada.


Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *