Primenom standarda do unapređenja uslova života

Unija poslodavaca Srbije i Institut za standardizaciju Srbije su potpisali memorandum o saradnji i najavile zajedničke aktivnosti.

Memorandum je potpisan  sa ciljem razvoja nacionalne privrede i njene konkurentnosti, kroz afirmaciju, zaštitu i unapređenje principa društveno odgovornog poslovanja, podsticanje i razvoj znanja i inovacija kroz usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim standardima i konvencijama.

„Standardi i sertifikati su veoma važni za poslovanje preduzeća, i neophodno je informisati privredu  o svim benefitima koje im njihovo ispunjavanje može doneti. Potrebno je poslodavce uključiti u komisije za standarde, kako domaće tako i međunarodne, jer je neophodno uticati na njihov sadržaj pre usvajanja.“ Istakla je Tatjana Bojanić, direktorka Instituta.

Neophodno je informisati poslodavce kako iz centralne tako i iz lokalnih kancelarija Unije poslodavaca Srbije, naročito one u pograničnim oblastima, jer bi mogli imati veoma velike koristi od usvajanja standarda sa ciljem konkurentnosti i na inostranom tržištu“ naglasio je Srđan Drobnjaković, direkrtor Unije poslodavaca Srbije.

Institut za standardizaciju Srbije je nacionalno telo za standardizaciju koje obavlja različite poslove vezane za donošenje, primenu i promociju srpskih standarda. Instutut usvaja, razvija, preispituje, menja, dopunjava i povlači srpske standarde i srodne dokumente, obezbeđuje njihovu usaglašenost sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima i vodi registar srpskih standarda i srodnih dokumenata.

Unija poslodavaca Srbije je reprezentativno udruženje poslodavaca na nacionalnom nivou koje zastupa i štiti njihove interese i pomaže im da unaprede svoje poslovanje. Unija promoviše odgovorno poslovanje, održivi razvoj i unapređenje privrednog ambijenta

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *