Porez na profit je nizak, ali je do profita teško doći

img_porez_slikaStudija analizira primarne i sekundarne podatke o parafiskalnim nametima u Srbiji, kroz desktop istraživanje relevantne legislative i istraživanje stativa poslodavaca i poslodavačkih organizacija po ovom pitanju.

Analizirano je više od 140 zakona i identifi kovano je 499 parafi skalnih nameta. Analizom primarnih i sekundarnih podataka došlo se do nekoliko ključnih nalaza.

Ova studija jasno identifi kuje potrebu za uvođenjem sistema u parafi skalne namete, odnosno postavljanje jasnih kriterijuma o tome ko su obveznici i kada nastaje obaveza, odnosno jasnih kriterijuma koji određuju formiranje cene usluga vezanih za parafiskalne namete.

Konačno, potrebno je uvesti jasne standarde izveštavanja javnosti o načinima na koje se troše prihodi koji se uberu od parafi skalnih nameta, tamo gde su oni izvorni prihodi. U svetlu fi skalne konsolidacije predložena su fi skalno neutralna rešenja. Poslodavci smatraju u velikoj većini da je visina i odsustvo jasnog sistema u parafi skalnim nametima bitna prepreka u rastu i razvoju njihovih kompanija.

Porez na profit je nizak, ali do profita je teško doći

The profit tax is low, but making profit is difficult

Fiscal and parafiscal burdens – position paper

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *