Podržimo žene preduzetnice

Povodom Međunarodnog dana žena Unija poslodavaca Srbije želi da  podseti javnost, na specifičnosti sa kojima se susreću žene kada ulaze u poslodavačke vode. Posebno je važno naglasiti činjenicu da je jedna od strategija ženske emancipacije i sticanja ekonomske nezavisnosti – ulazak u preduzetništvo.

PREDNOSTI

Žensko preduzetništvo može pomoći u razvoju različitih sektora i industrija u ekonomiji zemlje, odnosno u diversifikaciji privrede i smanjenju zavisnosti od velikih korporacija. Žene kao preduzetnice imaju drugačiju perspektivu i pristup poslu, drugačije razmišljaju u odnosu na muškarce što može dovesti do novih ideja i inovacija. Žene odlikuje empatija, upornost, strpljenje i razumevanje potreba i želja svojih klijenata, što može biti od velike koristi u preduzetništvu i stvaranju uspešnih poslovnih veza. Žene se češće i više uključuju u svoje lokalne zajednice i mogu  kasnije koristiti ove veze za razvoj i unapređenje poslovanja i sticanje novih klijenata.

BARIJERE

Prilikom pokretanja sopstvenog biznisa, glavne prepreke na koje nailaze žene preduzetnice su ograničen pristup finansiranju , visoka poreska opterećenja , komplikovana administracija, nepostojanje poreskih olakšica prilagođenih specifično ženama preduzetnicama, nedostatak iskusnih poreskih savetnika, mentorstva i podrške u razvoju poslovanja kao i neravnopravnost majki preduzetnica sa ostalim zaposlenim majkama.

NEOPHODAN JE

Pristup finansijskih sredstvnima – kako je nedostatak kapitala jedna od najvećih prepreka za žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis, (nemaju dovoljno imovine koju bi mogle da založe kako bi dobile kredit, a i kada uspeju da dobiju kredit, kamatne stope su visoke), finansijska podrška u vidu subvencija, kredita i grantova može biti od velike pomoći. U tom smislu neophodne su državne intervencije  za  proširenje programa  subvencionisanja žena preduzetnica kao i za  unapređenje kvaliteta ponude bankarskog sektora i povećanja kreditiranja ženskih  preduzeća.

Podsticajan fiskalni sistem – može u velikoj meri uticati na dalji razvoj ženskog preduzetništva. Iz tog razloga neophodno je uvesti stimulativni poreski tretman i olakšice za žene preduzetnice, pogotovo u početnim stadijumima biznisa. Kada je reč o poreskim olakšicama neophodne su one koje bi podržale roditelje preduzetnike ili žene koje posluju u ruralnim područjima.

Promene u sistemskoj podršci društva – neophodna je reforma obrazovnog sistema, (postojeći je preširok i ne osposobljava ljude za samostalan i praktičan rad), kao i lakši i jednostavniji pristup edukacijama i mentorstvu posebno u ruralnim sredinama što ženama preduzetnicama može  pomoći da steknu potrebna znanja i veštine za pokretanje i upravljanje biznisom.

Uključivanje žena preduzetnica u socijalni dijalog –  u Srbiji, žene preduzetnice su još uvek nisu dovoljno uključene u socijalni dijalog, iako  njihovo uključivanje može da doprinese definisanju politika i regulativa koje bi stvorile bolje uslove za poslovanje i razvoj preduzetništva. Zbog toga je važno da se osnaže postojeće organizacije i inicijative koje su usmerene na podršku ženama preduzetnicama, kako bi se povećao njihov uticaj u socijalnom dijalogu. Takođe, potrebno je stvoriti nove kanale komunikacije i saradnje koji će omogućiti ženama preduzetnicama da se aktivnije uključe u dijalog i da svojim idejama i predlozima doprinesu razvoju privrede i društva u celini.

Ravnopravnost majki preduzetnica sa ostalim zaposlenim majkama kako bi majke preduzetnice imale ista prava kao i ostale zaposlene majke tokom održavanja trudnoće, korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, neophodno je :

  • Da trudnice preduzetnice koje privremeno ne odjave obavljanje delatnosti imaju pravo na pun iznos naknade za vreme privremene sprečenosti za rad u vezi sa održavanjem trudnoće,
  • Da mame preduzetnice imaju pravo na pravičan obračun naknade na osnovu kojeg bi imale i uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje u toku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta,
  • Da mame preduzetnice imaju pravo na odsustvo u trajanju od dve godine za rođeno treće i svako naredno dete,
  • Da i mame preduzetnice imaju pravo da prenesu na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta.

Radi ostvarenje ovih ciljeva Unija poslodavaca Srbije se zalaže za kontinuiranu razmenu informacija između zainteresovanih strana, tj. multisektorski pristup podrške ženskom preduzetništvu.

Akcenat će biti na kreiranju i sprovođenju posebnih programa razvoja ženskog preduzetništva na svim nivoima (republičkom, pokrajinskom i lokalnom) uz korišćenje primera dobrih praksi iz sveta i okruženja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *