Počela primena Zakona o socijalnom preduzetništvu

Zakon o socijalnom preduzetništvu stupio je na snagu 15. februara ove godine, a počeo je sa primenom 15. novembra, od kada privredni subjekti, subjekti civilnog sektora i preduzetnici, koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre imaju mogućnost da registruju status socijalnog preduzeća. Zakon jasno definiše kriterijume koje bi trebalo da ispuni preduzeće da bi dobilo status socijalnog preduzeća.

Zakonom o socijalnom preduzetništvu je propisano da je socijalno preduzetništvo poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa koji se naročito ostvaruje kroz: proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa ovim zakonom; radnu integraciju, u skladu sa ovim zakonom; poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica; poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Status socijalnog preduzetništva mogu da dobiju sledeće kategorije: preduzetnik,  privredni subjekt (privredno društvo, zadruga, udruženje, udruženje u oblasti sporta, fondacija i drugo pravno lice koje ispunjava uslove) i subjekt civilnog sektora.

Način sticanja statusa socijalnog preduzetništva je formalizovan i zahtev se podnosi nadležnom registru, odnosno Agenciji za privredne registre koja će sprovesti postupak registracije i proveriti ispunjenost formalnih uslova za registraciju statusa, da li su interni dokumenti u skladu sa zakonom i da li forma poslovanja subjektu omogućava sticanje tog statusa, na osnovu koga pravna lica i preduzetnici imaju mogućnost da ostvare olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *