Održana obuka za mentore

U Uniji poslodavaca Srbije održana je obuka za mentore koji će biti deo projekta “Dobar mentor=odlična praksa”.

Petnaest mentora koji su prošli obuku imaće priliku da svoje mentorske veštine upotrebe tokom jednomesečne prakse koja će biti realizovana u njihovom preduzeću u avgustu. Projekat “Dobar mentor=odlična praksa” ima za cilj da promoviše i unapredi kvalitet stručnih praksi koje se realizuju u preduzećima u našoj zemlji. U saradnji sa Solidar Swiss Unija poslodavaca Srbije je obezbedila sredstva za pilot meru koja bi trebalo da pokaže da li dodatna finansijska stimulacija mentora dovodi do kvalitetnije stručne prakse, veće posvećenosti mentora i zainteresovanosti zaposlenih u preduzeću da pored svog svakodnevnog poDocument-page-001sla obavljaju i posao mentora, ali i da li nadoknađuje preduzećima pad produktivnosti koji je zabeležen kod mentora. Predviđena naknada za lica na praksi iznosi 15.000 dinara bruto, a isti iznos je predviđen i za mentore.

Obuku za mentore realizovali smo uz pomoć trenera iz Atria Group, Stanke Vučetić i Mirka Samardžića koji su učesnicima objasnili kako da izaberu kandidata za program mentorstva, koje su to karakteristike i kompetencije koje treba da ima kvalitetan mentor, kako se realizuje mentorski proces, koji mentorski stilovi postoje, kako biti mentor osobama različitih komunikacionih stilova ali i kako izgraditi poverenje u mentorskom procesu.

Kako bi se praksa što jednostavnije realizovala u preduzećima i kako bi obe strane (i mentor/preduzeće i lice na praksi) imale korist od programa stručne prakse pripremili smo “Priručnik za mentore”.

Priručnik za Mentore A Kovačević J Stoiljkovic

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *