Održan seminar na temu ’’Digitalna revolucija’’ u organizaciji AICESIS-a i ILO-a u Ženevi

Na svečanoj konferenciji u Ženevi, 23-24. oktobra, između Međunarodne organizacije rada (ILO) i Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta (AICESIS), zaključen je sporazum o daljoj saradnji koja promoviše socijalni dijalog i dostojanstven rad.

Sporazum obuhvata sistematsku razmenu informacija, kao i zajedničke aktivnosti koje će ove dve organizacije preduzeti u cilju stvaranja nove oblasti saradnje i širenju socijanlog dijaloga; organizovanje praksi, seminara i drugih zajedničkih i studijskih programa.

Potpisnici sporazuma, Guy Ryder, generalni direktor  ILO-a i predsednik AIECESIS-a Iacob Baciu, su ujedno i otvorili konferenciju i seminar pod nazivom ’’Digitalna revolucija’’.

U prvom delu seminara, tema dijaloga je bila ’’Obrazovanje u digitalnom društvu’’.  Predočeni su problemi prilagođavanja obrazovnih sistema tranziciji u digitalnom društvu. Da li se problemi koji utiču na obrazovanje u digitalnom društvu mogu koncentrisati u okviru određenih sektora, zanimanja i radnih mesta?  Koje su mere postignute za prevazilaženje tih problema? Da li je bilo koja od mera usvojena u nacionalnom zakonodavstnu?

’’Efekti digitalizacije na mobilnost rada i preduzeća’’, bila je tema drugog dela seminara. Da li digitalizacija ima bilo kakav efekat na kreiranje radnih mesta i preduzeća koja može smanjiti migracijske tokove?  Na koji profil potencijalnih migranata ovaj efekat može imati veći uticaj? Da li digitalizacija proizvodi bilo kakav efekat na organizaciju proizvodnih procesa koja može uticati na lokaciju radnih mesta?

Treći deo seminara, ’’ Razvoj digitalne ekonomije i jednakosti’’, usmeren je bio na pitanjima da li je fenomen digitalne ekonomije i jadnakosti zasnovan na faktorima kao što su pol ili starosna dob? Povela se diskusija o  tome da li mogućnosti za zapošljavanje, koje proizlaze iz digitalne ekonomije, mogu pomoći u prevazilaženju trenutnih problema nejednakosti? Koji su negativni a koji pozitivni efekti digitalne revolucije?

Delegaciju Republike Srbije na ovom seminaru, predstavljalali su: Dušan Petrović, sekretar SES-a RS, Dragana Kralj, predstavnik Ministarstva za rad RS, Zoran Savić, predstavnik sindikata SSSS, Nataša Bujas Pavlović, član Predsedništva UPS,  Jovana Stoiljkovic, savetnica za pravne poslove i socijalni dijalog UPS.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *