Održan panel o socijalnom dijalogu

Unija poslodavaca Srbije

Beograd, 09.11.2015. godine

Kako do kvalitetnijeg socijalnog dijaloga?

U hotelu “Izvor” u Aranđelovcu je održan panel sa temom “Povezivanje i umrežavanje u cilju razvoja dijaloga i jačanja saradnje”. Ovog puta akcenat je bio na podršci razvoja socijalnog dijaloga na lokalnom nivou. Na okruglom stolu su učesnici iz Aranđelovca, Beograda, Rekovca, Leskovca, Prokuplja, Kraljeva, Despotovca, Rume, Novog sada i Zrenjanina razmenjivali informacije i iskustva u cilju razvoja socijalnog dijaloga na lokalnom nivou.

Predsednik UPS, Nebojša Atanacković je pozdravivši skup naglasio da je izuzetno značajna razmena iskustava i prakse upravo kroz skupove kao što je ovaj, ali i kroz druge oblike komunikacije. On je ovom prilikom upoznao učesnike sa načinom rada republičkog Socijalno-ekonomskog saveta. Republički SES se sastaje jednom mesečno, ali ostaje da se vidi da li će se ta praksa nastaviti i naredne godine, odnosno kada predsedavajući više ne bude bio predsednik UPS. Učesnici su se složili da će se neke teme koje su aktuelne na sednici republičkog SES-a naći i na sednicama lokalnih socijalno-ekonomskiih saveta, kao što je nepoštovanje Zakona o komunalnim delatnostima.

Predstavnici lokalnih socijalno-ekonomskih saveta izneli su probleme sa kojima se suočavaju kao i dobre prakse i jedan od primera je bio da su zahvaljujući dobrom socijalnom dijalogu u Beogradu smanjene takse na letnje bašte za 50%.

Gospođa Suzana Radulović, generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore objasnila je kako funkcioniše socijalni dijalog u Crnoj Gori i na koji način su predstavnici njene organizacije uključeni u pregovore o pristupanju u EU. Kao važan kanal predstavljanja problema sa kojima se suočava privreda Crne Gore ona je navela sastanke sa različitim skupštinskim odborima, ali i sa svim političkim strankama koje su prisutne u parlamentu. Posebno je istakla JCC kao izuzetno bitan alat prilikom rešavanja problema koji se javljaju tokom pregovora o pristupanju EU, ali i kao direktnu vezu sa postojećom praksom EU u sferi socijalnog dijaloga.

Ovom prilikom zaključeno je sledeće:

– Postojanje pravnog okvira nije garancija postojanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, jer osnivanje i funkcionisanje ovih saveta zavisi isključivo od volje sva tri partnera, a posebno lokalnih vlasti. Neophodno je objasniti lokalnim vlastima da socijalno-ekonomski savet doprinosi boljem funkcionisanju lokalnih samouprava i čitave zajednice i da nije osmišljen da bude u funkciji sputavanja lokalnih vlasti nego
donošenja što kvalitetnijih odluka.

– Neophodno je dati više značaja ovoj temi u medijima kako bi što više ljudi bilo upoznato sa dobrim iskustvima koja su proizvod kvalitetnog socijalnog dijaloga.

– Važno je da lokalni socijalno-ekonomski saveti međusobno razmenjuju informacije o načinu funkcionisanja, jer na taj način unapređuju svoj rad i prevazilaze probleme sa kojima se susreću.

– Važno je uzeti u obzir dragocena iskustva iz EU u oblasti socijalnog dijaloga ali je isto tako važno primeniti ih u skladu sa prilikama koje vladaju u Srbiji.

Saopštenje za javnost

[mk_gallery images=”7710,7709,7708,7707″ style=”grid” column=”5″ image_size=”full” height=”393″ hover_scenarios=”fadebox” item_spacing=”8″ margin_bottom=”20″ frame_style=”simple” disable_title=”false” image_quality=”1″ pagination=”false” count=”10″ pagination_style=”1″ order=”ASC” orderby=”date” item_id=”1453123635-569ce833a2bae”]

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *