Od 11. jula nove mere za sve poslodavce i zaposlene

U subotu,11.jula 2020. godine, stupa na snagu Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave širenja epidemije zarazne bolesti. To znači da će svi poslodavci i zaposleni biti u obavezi da primenuju preventivne mere kako bi se sprečila pojava i širenje zarazne bolesti i otklonio rizik za bezbedan i zdrav rad.

Pravilnik se odnosi na bezbednost zaposlenih, i svih ostalih lica koji se zateknu u radnoj okolini, u slučaju kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti. Primenjivaće se na svim radnim mestima gde se obavlja rad, izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Svi poslodavci u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika su u obavezi da donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti za sva radna mesta u radnoj okolini.

Ovaj plan donosi se kao sastavni deo akta o proceni rizika u skladu sa propisima iz oblasti bezbedenosti i zdravlja na radu. Poslodavac će biti u obavezi da takav plan usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan primene mera mora da sadrži kako mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, tako i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica, a naročito:

  • preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
  • zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
  • mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *