Obaveštenje poslodavcima o obavezama prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Poslodavci sa više od 50 zaposlenih ili radno angažovanih lica u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Pravilnikom o vođenju evidencije i izveštavanju o ostvarivanju rodne ravnopravnosti dužni su da:

  • Odrede i sprovode Posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti;

Rok za podnošenje Godišnjeg izveštaja i dostavljanje Evidencije za 2023. godinu je 15. januar 2024. godine.

Posebne mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti predstavljanju:

  1. mere koje se određuju i sprovode u slučajevima osetno neuravnotežene zastupljenosti polova;
  2. podsticajne mere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni podsticaji u cilju unapređenja položaja i obezbeđivanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima društvenog života;
  3. programske mere, kojima se operacionalizuju programi za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnost

Posebne mere se određuju u okviru godišnjih planova rada ili programa rada i obavezno sadrže: kratku ocenu stanja u vezi sa položajem žena i muškaraca kod poslodavca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mera, razloge za određivanje posebnih mera i ciljeve koji se njima postižu, početak primene, način sprovođenja i kontrole i prestanak sprovođenja posebnih mera.

Obeveštenje o određivanju ovih mera zajedno sa izvodom iz planova ili programa kojima su predviđene, poslodavci su dužni da dostave nadležnom Ministarstvu u roku od 15 dana od njihovog donošenja kada isti nisu javno dostupni, odnosno da dostave obaveštenje o internet stranici ili glasilu gde su iste objavljenje.

Popunjene obrasce kao i Plan za sprovođenje mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti potrebno je dostaviti navedenom Ministarstvu elektronskim putem na adresu: antidiskriminacija.rodna@minljmpdd.gov.rs ili putem redovne pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina broj 2, 11070 Beograd.

– Nepoštovanje predviđenih obaveza predstavlja prekršaj za koji su Zakonom o rodnoj ravnopravnosti propisane novčane kazne kazne do 2.000.000 dinara

S obzirom na veliko interesovanje u vezi sa pomenutim izveštajima i načinom određivanja i sprovođenja posebnih mera kod poslodavca koje imaju za cilj da obezbede ravnopravno učešće i zastupljanost muškaraca i žena i jednake mogućnosti ostvarivanje prava kod poslodavca, obraćali smo nadležnom Ministarstvu i u idućoj godini nastojaćemo da organizujemo odgovarajuće seminare kako bismo razjasnili sve nedoumice.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *