Novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu i ostale postupke pred Agencijom za privredne registre, po ukidanju vanrednog stanja

finansijski izveštaj novi rokovi Unija poslodavaca Srbije

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da su utvrđeni novi rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja radi javnog objavljivanja, predviđeni  članom 33. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018), a u skladu sa Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2 („Službeni glasnik RS”, br. 57/2020) i Odlukom o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 65/2020).

Shodo pomenutoj Uredbi, pravna lica i preduzetnici redovne godišnje finansijske izveštaje treba da dostave APR-u radi javnog objavljivanja do 4. avgusta 2020. godine, umesto 30. juna 2020. godine, dok rok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 3. septembra 2020. godine, umesto 31. jula 2020. godine.

Rok za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja ističe 5. juna 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja.

Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine ističe 4. avgusta 2020. godine, pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe do 31. maja 2020. godine.

Iz Agencije za privredne registre podsećaju korisnike i na način računanja rokova u postupku registracije u ostalim registrima APR-a, a u skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 41/2020 i 43/2020) po kojoj rok propisan za preduzimanje radnje za stranku počinje da teče ispočetka, narednog dana od dana ukidanja vanrednog stanja.

Objavljivanje odluke registratora, koja je doneta u vreme vanrednog stanja, smatra se izvršenim istekom 15 dana od prestanka vanrednog stanja, pa rok za izjavljivanje žalbe počinje da teče prvog narednog dana.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *