Nova zakonska obaveza za nemačka preduzeća i njihove dobavljače

Zakon o dužnoj pažnji o lancu snabdevanja (SCDDA), koji je Nemačka usvojila sredinom 2021.godine, počinje da se primenjuje od 1. januara 2023. godine i važiće za nemačka preduzeća koja zapošljavaju više od 3.000 zaposlenih, a od 1. januara 2024. i na ona koja zapošljavaju 1.000 i više zaposlenih.

Na osnovu ovog Zakona uvedena je obaveza za nemačka preduzeća da preuzmu odgovornost i za aktivnosti koje sprovode njihovi partneri, a koje ugrožavaju ljudska prava i životnu sredinu, bilo da je u pitanju pribavljanje ulaznih komponenti koje nemačka preduzeća dalje obrađuju ili prodaja njihovih krajnjih proizvoda.

Važna informacija je da se Zakon odnosi na sva srpska preduzeća koja imaju poslovnu saradnju sa nemačkim.

Shodno ovom Zakonu, nemačka preduzeća će morati da uspostave procese u okviru kojih će identifikovati potencijalne rizike po ljudska prava i životnu sredinu u okviru svojih lanaca snabdevanja, da vrše njihovu procenu, uvode preventivne mere i korake ka otklanjanju uočenih rizika, a takođe će morati da podnose izveštaje o tome na koji način ispunjavaju svoje obaveze. Ove obaveze će se reflektovati i na preduzeća iz lanca snabdevanja koja će neizostavno morati da učestvovaju u celom ovom procesu identifikovanja i otklanjanja rizika, pa i da u sopstvenim poslovnim procesima uvedu neke nove, zahtevane procedure kao neophodan korak u eliminaciji prethodno utvrđenog rizika.

Za kršenje zakonskih odredbi su predviđene finansijske kazne, ali i mere poput trogodišnje zabrane zaključivanja ugovora u okviru javnih nabavki.

Sličnih je intencija i EU Direktiva koja je u pripremi i čije usvajanje se očekuje tokom 2023. godine. Ona će bitii obavezujuća za sva preduzeća registrovana na tlu Evropske unije, ukoliko spadaju u neku u dve grupe definisane na osnovu broja zaposlenih (više od 500, odnosno 250) i prometa ostvarenog širom sveta (više od 150, odnosno 40 miliona EUR). Međutim, Direktiva će se primenjivati i na preduzeća koja su osnovana van EU, ali u okviru EU ostvaruju promet u okviru neke od dve pomenute grupe.

S obzirom na očekivani uticaj ovih zakonskih promena i na srpska preduzeća, Unija poslodavaca Srbije će nastaviti da prati dešavanja u ovoj oblasti i da o tome izveštava svoje članove i domaću privrednu scenu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *