Kako očuvati poziciju u svetlu brzih promena

Kako bi se blagovremeno prilagodili aktuelnim javnim politikama koje je usvojila i Republika Srbija, te omogućili ne samo rezilijentnost domaćih biznisa, već doprineli i njihovoj inovativnosti i održivom rastu i razvoju, Unija poslodavaca Srbije se uključila u Projekat: Ubrzanje zelene tranzicije na pravičan i društveno odgovoran način – slučajevi industrijskog, energetskog i transportnog sektora. 

Ideja je da se kroz socijalni dijalog – poslodavaca, sindikata i relevantnih institucija, sagledaju postojeće politike zelene i pravedne tranzicije i njihov uticaj na poslovne modele kompanija, organizaciju rada, uslove rada i zapošljavanja, kako bi se svi pripremili za implementaciju strategija u vezi sa evropskim Zelenim dogovorom.

S obzirom na relevantnost teme, želimo da zamolimo kompanije iz sektora industrije, saobraćaja i energetike da sarađuju u fazi istraživanja, i ovu kratku anketu distribuiraju svojim zaposlenima na svim nivoima.

Cilj nam je da informišemo širok krug aktera i pomognemo poslodavcima i svim drugim zainteresovanim stranama, da na vreme pripreme svoje politike, ojačaju kapacitete u cilju rasta biznisa, inovativnosti, očuvanja i prilagođavanja radnih mesta i krenu u realizaciju razvojnih i inovativnih planova, i tako daju doprinos razvoju društva u celini. Sve ovo će imati uticaj na jačanje kapaciteta socijalnih partnera i njihovih pozicija u evropskom socijalnom dijalogu, kako bi našoj privredi obezbedili dobre pozicije i konkurentnost u skladu sa aktuelnim politikama EU.

Ublažavanje negativnih posledica klimatskih promena i degradacije životne sredine, s jedne strane, te potreba za konstantnim prilagođavanjem tehnološkom napretku koji uključuje digitalizaciju, automatizaciju procesa rada i sve veću upotrebu veštačke inteligencije, s druge strane, stavlja pred države i njihove privrede odgovoran zadatak na kome će predano morati da rade socijalni partneri, ali i celokupna zajednica.

Evropski zeleni dogovor sa ambicioznim ciljem da Evropa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent, predstavlja svojevrsnu strategiju rasta i daje smernice za održivost ekonomije EU, koja klimatske i ekološke izazove treba da pretvori u šansu za održivi rast i razvoj. Ova platforma uključuje i zelenu transformaciju i pravednu tranziciju, u čijem sprovođenju privredni subjekti imaju ključnu ulogu, ističući jedan od osnovnih principa: niko ne sme da bude ostavljen po strani.

Zato će, u godinama pred nama, kompanije morati da osmisle kvalitetne politike prilagođavanja promenama, kako bi sebi osigurale opstanak i konkurentnost na tržištu koje od skora, kao dodatni uslov, predviđa i ispunjavanje visokih socio-ekoloških zahteva. Ove politike zahtevaju:

  • mere za očuvanje životne sredine i stvaranje zdravijeg okruženja za sve;
  • efikasno korišćenje energije i ekonomično upravljanje resursima;
  • menjanje ekonomskih modela i prelazak na cirkularnu ekonomiju;
  • digitalnu i zelenu transformaciju, uključujući promene tehnoloških procesa i organizacije rada;
  • kvalitetne obuke za zaposlene;
  • saradnju sa socijalnim partnerima na pružanju adekvatnog obrazovanja, obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija, sa inkluzivnim pristupom za sve;
  • rad na daljoj reformi obrazovanja kako bi se privredi obezbedila kvalitetna radna snaga i održivi rast, a zaposlenima odgovarajući poslovi i dostojanstven rad;
  • adekvatne programe podrške za sve koji su pogođeni procesom tranzicije.

I samo biznisi koji su spremni na promene, mogu da računaju na opstanak i rast.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *