Izvoz čeličnog otpada – velika šteta za domaću privredu

Unija poslodavaca Srbije pokrenula je inicijativu za promenu politike izdavanja dozvola za izvoz čeličnog otpada. Samo u prošloj godini izvezeno je oko 225.000 tona ovog otpada, čime je nanesena velika šteta domaćim prerađivačima, građevinskoj industriji i kompletnoj privredi Republike Srbije.

U predlogu koji je danas iznet na sednici Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta, Unija podseća da je potreba domaće proizvodnje za čeličnim otpadom na godišnjem nivou iznad 650.000 tona, a to je više od ukupne količine koja može da se prikupi u Srbiji.

Akcioni plan o cirkularnoj ekonomiji Evropske Unije, i Program upravljanja otpadom koji je usvojila Vlada Republike Srbije, definišu da prerada otpada treba da se obavlja u državi nastanka, odnosno što bliže mestu nastanka i da su države članice EU, kao i države kandidati obavezne da se prilagođavaju ovom načelu.

Na Kolegijumu SES-a iznet je i ponovljeni predlog Unije poslodavaca da se, kao podrška u krizi izazvanoj pandemijom Covid-19, PDV na pripremanje i usluživanje hrane i pića u ugostiteljskim objektima i hotelima smanji na 10%. Unija podseća da je ovaj sektor najviše pogođen krizom i da bi smanjenje poreza predstavljalo jasnu i direktnu pomoć ovom delom privrede. Praksa iz Evrope pokazuje da je tokom krize veliki broj zemalja upravo reagovao poreskim olakšicama za ugostiteljstvo i hotelijerstvo, a takvo iskustvo videli smo na primer u Belgiji, Austriji, Norveškoj, Češkoj, Kipru, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj.

Unija poslodavaca je uputila i mišljenje o Predlogu za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025. godine. Osnovna zamerka tiče se isključenosti socijalnih partnera iz procesa donošenja ovog važnog javnog akta. U Radnoj grupi za donošenje ovog dokumenta nisu učestvovali reprezentativni sindikati i Unija poslodavaca, a predlog nije dostavljen Socijalno-ekonomskom savetu na mišljenje. Čitanjem samog Predloga može se videti da učešće reprezentativnih sindikata i Unije nije ni predviđeno u okviru Stručne grupe.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *