Dozvoljeno kretanje građevinskim radnicima angažovanim na propisno prijavljenim gradilištima i ponovo uspostavljanje rada u pojedinim delatnostima

Građevinski radnici Unija poslodavaca Srbije

Najnovijim izmenama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, br. 31 od 16. marta 2020, 36 od 19. marta 2020, 38 od 20. marta 2020, 39 od 21. marta 2020, 43 od 27. marta 2020, 47 od 28. marta 2020, 49 od 1. aprila 2020, 53 od 9. aprila 2020, 56 od 15. aprila 2020, 57 od 16. aprila 2020, 58 od 20. aprila 2020, 60 od 24. aprila 2020) u  stavu 7. člana 1a, predviđeno je da se zabrana kretanja  na javnim mestima, prethodno uvedena ovim članom, ne primenjuje na građevinske radnike angažovane na propisno prijavljenim gradilištima niskogradnje i visokogradnje.

Podsetimo, zabranja kretanja radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, za vreme vanrednog stanja i dalje ostaje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica) za sva ostala navedena lica u pomenutom članu.

Iako se na građevinske radnike, na osnovu napred navedene izmene uredbe, više ne odnosi obaveza pribavljanja dozvole od strane organa Unutrašnjih poslova, predlažemo poslodavacima da radi lakše saradnje sa organima unutrašnjih poslova pri legitimisanju ovih lica u vreme zabrane kretanja i brže provere informacija, za sva ova lica na Memorandumu firme poslodavac sam izda Nalog za kretanje za svakog pojedinog  lica sa  njegovim  imenom i prezimenom, brojem ugovora o radu po kom je angažovan kod poslodavca, poslovima koje obavlja i oznakom prijavljenog gradilišta na kome trenutno obavlja poslove  i nazanakom da se pomenuti nalog izdaje u cilju obavljanja napred navedene radne obaveze te da se u druge svrhe ne može koristiti, sa naznačenim datumom izdavanja i obaveznim potpisom od strane poslodavca.

Takođe, najnovijim izmenama pomenute Uredbe utvređeno je da se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku da na teritoriji Republike Srbije koje obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno, čime se povećava opasnost od prenošenja zarazne bolesti COVID-19, zabrana utvrđuje do 27.aprila 2020. godine.

Počev od 27. aprila 2020. godine, navedena pravna lica i preduzetnici mogu nastaviti sa obavljanjem delatnosti pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna zamena korišćene papirne, plastične ili platnene galanterije, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Isto tako, pored prethodno navedenih mera prevencije, Vlada odlukom može odrediti i druge mere zaštite, ako to zahteva epidemiološka situacija, dok će nadležne inspekcijske službe kontrolisati primenu pomenutih  mera.

Ceo tekst Uredbe sa najnovijm izmenama možete pogledati preko linka Službenog glasnika  Republike Srbije :

www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/31/1/reg

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *