Do diplome i kroz radno iskustvo

Priznavanje prethodnog učenja kroz rad predstavlja mogućnost da se stekne uverenje, odnosno sertifikat potvrda kojim se potvrđuje znanje i veštine  stečene kroz životno ili radno iskustvo. Ovo je alternativni način da do kvalifikacija dođu ona lica koja poseduju određena znanja i veštine koje su stekli van formalnog obrazovanja.

Kako će izgledati postupak priznavanja prethodnog učenja i kako se stiče kvalifikacija koja je jednaka kvalifikaciji stečenoj kroz formalno obrazovanje i priznata na tržištu rada?

Kroz projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, pilotira model priznavanja prethodnog učenja u saradnji sa srednjim školama kroz podršku za sprovođenje postupka.

Takođe u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz konsultacije sa Privrednom komorom Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, Ministarstvo prosvete je izabralo za pilotiranje nekoliko kvalifikacija , a na osnovu analize potreba tržišta rada i nezaposlenih koji su na evidenciji NSZ. Radi se o sticanju kvalifikacija za pekara, mesara, kuvara, modnog krojača, stolara, zidara, tesara, armirača i rukovalaca građevinskom mehanizacijom.

Ceo postupak priznavanja prethodnog  učenja od prijave lica do stečenog sertifikata bi trebalo da traje najviše tri meseca. Dakle, lice koje nema formalno obrazovanje,  a zna i radi na primer kao zidar, ukoliko želi može da dođe u školu gde će dobiti savetnika  koji će mu pomoći da prođe proceduru da dokaže svoja znanja i veštine-kompetencije. Ovde se radi o dokazivanju, a ne o obukama. Na ovaj način lice može da dobije uverenje na nivou II, III i V stepena, a takav dokument im onda omogućava bržu i kvalitetniju tranziciju ka svetu rada.  

Pilotiranje ovih programa je u ovom trenutku  besplatno, a Unija poslodavaca Srbije nije dobila odgovor na pitanje kako će sa finansijskog aspekta ovaj program dalje funkcionisati, odnosno ko će snositi troškove za priznavanje prethodnog učenja, ako uzmemo u obzir da je program namenjen licima bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama koji se najčešće nalaze u zoni siromaštva.

Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju znanja odraslih stečena kroz obuke ili radno iskustvo.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *