Beta Centauri-Novi član UPS

Beta Centauri je konsultantska kuća koja pomaže kompanijama u unapređivanju poslovanja i poboljšanju tržišne pozicije kao i u njihovim odnosima sa javnošću.

U poslovnom svetu gde su pravovremena informacija i stručni savet vrlo važni  elemenati u poslovanju kompanija, konsultantske usluge postaju važan segment u poslovanju preduzeća. Na putu gde se preduzeća suočavaju sa brojnim nedoumicama izbor konsultanta omogućava identifikovanje poslovnih prilika, rešenje za prepoznate prepreke, te kao krajnji rezultat poboljšanje poslovnih performansi.

Na čelu Beta Centauri  je g. Vladimir Matevski, vlasnik konsultantske kuće Beta Centauri čija je osnovna delatnost konsalting i odnosi sa javnošću.

Vladimir je više od 20 godina radio u medijima odnosno dnevnim novinama „Pressu“, „Večernjim novostima“ i „Blicu“. Osnivač je mnogih novina, magazina i agencija.

Poslednjih 15 godina je aktivan u odnosima sa javnošću i bio je savetnik za medije trojici ministara – Zorani Mihajlović, Željku Sertiću i Dušanu Vujoviću.

Bio je direktor Centra za komunikaciju Agencije za privatizaciju, kao i višegodišnji direktor u Marketingu Komercijalne banke.

Njegova agencija Beta Centauri danas sarađuje između ostalog sa više kompanija iz oblasti duvanske industrije, rudarstva kao i Zepter Internationalom.

Naša zajednička saradnja baziraće se na novim modelima unapređenja poslovnih performansi preduzeća u Srbiji kao i aktivnostima usmerenim na privredni ambijent, konkurentnost i promociju društveno odgovornog poslovanja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *