Novi, unapređen sistem paušalnog oporezivanja uveden 01.01.2020. godine

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 86/19) i Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 94/19), početkom ove godine, uveden je unapređen sistem paušalnog oporezivanja u Srbiji. Novine su izmene u vezi pojednostavljenja procedure obračuna paušalnog poreza, omogućavanje podnošenja zahteva u elektronskom obliku, kao i automatskog obračuna poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanja rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Poreska uprava od 13. januara 2020. godine, dostavlja rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce isključivo u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi).

Svaki obveznik paušalnog oporezivanja ima pristup poreskom sandučetu na portalu Poreske uprave, kroz koje će im biti dostavljana rešenja o utvrđenoj obavezi. Za pristup portalu ePorezi neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime obveznika vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave. Kvalifikovani elektronski seritifikat izdaju ovlašćena Sertifikaciona tela: MUP, Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems.

Više o proceduri za novoosnovane paušalce može se saznati na web stranici Poreske uprave u Sistemu paušalnog oporezivanja u Srbiji

Jedna od novina je i kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je na portalu Poreske uprave  svima dostupan. Unosom zadatih parametara obveznici mogu sami izračunati iznos mesečnog paušalnog poreza.

Detaljnije informacije o sistemu paušalnog oporezivanja poreski obveznici mogu dobiti pozivom Kontakt centra Poreske uprave ili na njihovoj web stranici i portalu “Vaš poreznik”

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *