1. marta počinje primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

Od 1. marta ove godine, počinje da se primenjuje Zakon o agencijskom zapošljavanju koji je Skupština Republike Srbije usvojila u decembru prošle godine. Ovim zakonom se prvi put u našem zakonodavstvu reguliše položaj zaposlenih preko agencija iako je dugo godina postojala praksa takvog zapošljavanja.

Primena Zakona treba da omogući da zaposleni preko Agencije za privremeno zapošljavanje dobiju sva prava iz radnog odnosa kao i zaposleni kod poslodavca korisnika koji sa Agencijom zaključuje ugovor o ustupanju zaposlenih. Ovaj pravni akt, naime, kao jedini oblik radnog angažovanja predviđa  radni odnos na neodređeno ili određeno vreme kod Agencije. Očekuje se da će ovakvo rešenje doprineti smanjenju ,,rada na crno” i suzbijanju sive ekonomije, jer je do sada veliki broj ovakvih radnika bio angažovan bez ikakvih ugovora, odnosno na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima gde im nije bio omogućen čitav spektar prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na socijalno osiguranje.

Dozvolu za rad Agenciji izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja, uz prethodnu proveru ispunjenja svih zakonskih uslova koje mora da da ima privredno društvo ili preduzetnik da bi mogao da se bavi ovom vrstom zapošljavanja.

Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima za rad Agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju, donet je od strane Ministra za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, a isti možete preuzeti ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *