Značajan doprinos socijalnih partnera donošenju novih zakona; formiranje novih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Doprinos socijalnih partnera prilikom donošenja novih zakona i na današnjoj sednici Kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije ocenjen je veoma značajnim.

Svetao primer ovakve prakse je Zakon o uslugama na koji je Socijalno-ekonomski Savet dao pozitivno mišljenje krajem aprila, podsetio je predsedavajući SES i predsednik Unije poslodavaca Srbije Miloš Nenezić. Dodao je i da bi takva praksa trebala da se primenjuje i na druge zakone.

Socijalno-ekonomski savet je formiran kako bi socijalni partneri mogli da daju svoje mišljenje i da učestvuju u pripremi zakona i to je bitno kako bi se izbegli problemi u kasnijem implementiranju do kojih će svakako doći ukoliko nisu konsultovani ni radnici predstavljeni od strane sindikata ni poslodavci koji te zakone treba da sprovode u praksi, rekao je Nenezić.

Na Kolegijumu je bilo reči i o nastavku formiranja lokalnih socijalno- ekonomskih saveta, jer je to od velikog značaja za unapređenje socijalnog dijaloga kao i uslova rada i poslovanja na lokalnom nivou. Lokalni socijalno ekonomski savet može da se osnuje sporazumom između nadležnog izvršnog organa jedinice lokalne samouprave, sindikata i poslodavaca, osnovanih za teritoriju jedinice lokalne samouprave.

Lokalni socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta o kojima se odlučuje jedinice lokalne samouprave.

Socijalno-ekonomski savet zauzima stavove o pitanjima koja razmatra i dostavlja ih Vladi. Za zauzimanje stavova potrebna je saglasnost svih članova Socijalno-ekonomskog saveta.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *