Živa – Centar za upravljanje projektima

Živa – Centar za upravljanje projektima je nastao  kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u vođenju projekata, bankarstvu i agro menadžmentu, osnivača i vlasnika Centra, Žive Žebeljana. 

Centar nudi usluge konsaltinga iz tri vrlo povezane oblasti i to:

  • Oblast upravljanja projektima
  • Oblast lobiranja
  • Oblast agromenadžmenta

Koncept projektnog menadžmenta je našao primenu u većini oblasti ljudskog života i rada postavši sredstvo za postizanje efikasnosti i konkurentnosti .

 Jedan od vrlo efikasnih načina upravljanja firmom ili gazdinstvom u postkriznom dobu je upravljanje putem projekata. Primenom tradicionalnih i agilnih pristupa upravljanja projektom našim klijentima želimo da budemo na usluzi u svim fazama upravljanja projektom, od iniciranja projekta, planiranja, realizacije do samog završetka i zatvaranja. Takođe, našim klijentima olakšavamo formiranje PMO (project menadžment kancelarije) i obezbeđujemo korišćenje softvera koji je neophodan za nesmetan rad.

Lobiranje je poznato od davnina i primenjuje se, uglavnom, na koruptivan način. Međutim, 2018. godine Skupština Republike Srbije donosi Zakon o lobiranju (Sl. Glasnik Br. 87/18 i 86/19) kojim reguliše oblast lobiranja i uvodi Lobistu kao zakonski prihvatljivog aktera. Zakonom je definisano ko, kad i na koji način može da postane Lobista. Živa Žebeljan je stekao uslov i Rešenjem Agencije za sprečavanje korupcije od 27.04.2021. godine, Broj 014-033-00-0042/21-11 upisuje se u Registar lobista i stiče pravo na zakonsko lobiranje. Treća oblast kojom se Centar bavi, ne manje značajna od prve dve, je agromenadžment.

Agromenadžment obuhvata:

  • Obuke i seminare
  • Izradu biznis planova za potrebe organizacije i potrebe investitora
  • Kontroling kao novu oblast koja ulazi u poljoprivredu i agroindustrijski sektor
  • Izrada strategija na osnovu želja i mogućnosti klijenta
  • Razne analize i sve ono drugo neophodno klijentu a da smo stručni i osposobljeni

ŽIVA – Centar za upravljanje projektima je definisao svoju viziju, misiju i ciljeve.          

Vizija

Postkrizno vreme iziskuje nov način upravljanja organizacijom, načinom prilagođenim novim izazovima. Sigurno, jedan od dobrih načina upravljanja organizacijom kojom se povećava efikasnost i konkurentnost je upravljanje putem projekata.

Misija

Kreativnošću, znanjem i iskustvom želimo da kreiramo i interno i eksterno okruženje u kojem organizacija egzistira

Ciljevi

Želimo da našim klijentima isporučujemo izuzetne usluge koje će potpomognuti njihov uspeh a istovremeno da našim saradnicima učinimo profesionalno zadovoljstvo i uspešnu karijeru.

Zajednička saradnja Unije poslodavaca Srbije i Živa -Centra za upravljanje projektima baziraće se na razmeni znanja i iskustva, a posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije kao i primeni znanja, veština i različitih tehnika i alata sa ciljem ostvarivanja zahteva zainteresovanih strana, odnosno boljih uslova poslovanja i podsticajnog okruženja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *